Over ons

SGP-Molenwaard is ontstaan doordat de de gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom op 1 januari 2013 werden samengevoegd tot 1 gemeente: Molenwaard. Hierdoor is er ook een gezamelijke GKV Molenwaard opgericht.

Voorheen bestonden er in Graafstroom 5 SGP kiesverenigingen. Deze kiesverenigingen zijn samengevoegd tot 1 kiesvereniging: SGP-Graafstroom.

Ook in Liesveld heeft dit plaatsgevonden. Ook daar is er nog maar 1 kiesvereniging. In Nieuw-Lekkerland was er maar 1 plaatselijke kiesvereniging en die blijft ook bestaan.

Tijdens de afgelopen verkiezingen werden wij de grootste partij van Molenwaard. Wij zijn daar dankbaar voor. Het biedt ons de gelegenheid om ons SGP geluid blijvend te laten horen in de raad van Molenwaard. Maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. En als SGP nemen we die ook. Wij gaan de komende jaren ons best doen om het vertrouwen dat u in ons heeft uitgesproken, niet te beschamen.

Wij zijn blij dat we in januari 2013 het coalitieakkoord dat we met het CDA, de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid hebben gesloten konden presenteren. In het colege van B & W zit namens de SGP Piet Vat. Lees hier het coalitieakkoord nog eens na.


" Samen kunnen we meer! "

Voorheen was er in Graafstroom een overkoepelend orgaan namelijk de Gemeentelijke Kiesverening. Deze is opgeheven.

Op 1 januari is de gemeente Molenwaard ontstaan. Er zijn nu dus 3 plaatselijke kiesverenigingen van de SGP actief.

Nu is er wederom een Gemeentelijke Kiesvereniging opgericht als orgaan boven de 3 plaatselijke kiesverenigingen. Deze regelen met name zaken rond de verkiezingen.