Infoavond over woningbouw

SGP Molenwaard organiseert op dinsdagavond 7 maart in De Spil een bijeenkomst over woningbouw in Bleskensgraaf.

 

 De SGP heeft in de afgelopen maanden verschillende signalen binnengekregen uit Bleskensgraaf met de vraag "Wanneer worden er weer woningen gebouwd in Bleskensgraaf?". Deze vraagt leeft vooral bij jongeren, maar vanuit het uitgevoerde woononderzoek in Bleskensgraaf blijkt er ook een grote vraag te zijn bij senioren. Voor de gemeenschap is het belangrijk dat er voldoende wordt gebouwd! Zowel jongeren als ouderen vinden het prettig om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. 

 

De SGP zal op deze avond de woningbehoefte in beeld willen brengen voor zowel starters, doorstromers en senioren. Daarnaast hebben wij iemand uitgenodigd om iets te vertellen over de voordelen en wat er zowel komt kijken bij een CPO project. Bij een CPO project neemt een groep particulieren de rol van de projectontwikkelaar op zich. Op deze manier kunnen woningen goedkoper en naar koperswensen worden gebouwd. Een manier van bouwen die al vaker in Molenwaard is toegepast. Tevens is de Klankbordgroep Bleskensgraaf en de wethouder Wonen, de heer Frank Meerkerk aanwezig op deze avond. De SGP wil weten, welke woningbehoefte er is onder de inwoners van Bleskensgraaf en de interesse in een CPO project. SGP Molenwaard zal de resultaten van de avond meedelen in de raadsvergadering van 28 maart 2017. Belangrijk om ook aan ons te laten weten of u interesse heeft in een nieuwe woning in Bleskensgraaf. 

 

De bijeenkomst vindt plaats op D.v. dinsdagavond 7 maart 2017 in De Spil in Bleskensgraaf, inloop vanaf 19:30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas de Groot, tel.: 06-83665336 of bas.degroot@gemeentemolenwaard.nl