SGP peilt meningen over diverse kwesties

De SGP geledingen van Molenwaard, Giessenlanden en Zederik hebben zaterdag tijdens de 104e Fokveedag te Hoornaar de bezoekers gevraagd naar hun mening over diverse kwesties.
"Al met al een prachtige dag met mooi weer en goede gesprekken."

SGP peilt meningen over diverse kwesties

De SGP geledingen van Molenwaard, Giessenlanden en Zederik hebben zaterdag tijdens de 104e Fokveedag te Hoornaar de bezoekers gevraagd naar hun mening over diverse kwesties.

De mensen die mee wilden werken, kregen vijf vragen voorgelegd, waarbij ze steeds tussen twee antwoorden moesten kiezen.  

Fusies

Ruim negentig procent van de ondervraagden gaf aan de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden het best past bij de provincie Zuid-Holland. Een kleine meerderheid van bijna 55% gaf aan tegen de fusie tussen Molenwaard en Giessenlanden te zijn.  Of kerngericht werken met dorpsraden of klankbordgroep een goede manier van besturen is, kreeg bijval van ruim tachtig procent van de mensen.

Openbaar groen

Nu de gemeente geen bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken voor het onderhoud van straten, is er veel meer onkruid te vinden. In de gesprekken gaven veel mensen aan dat ze het mooi zouden vinden om de buurt medeverantwoordelijk te maken, maar hadden ze toch meer vertrouwen in de gemeente wat betreft de uitvoering. Van ruim zeventig procent van de ondervraagden wil dat de gemeente haar werk intensiveert.

Op de vraag over het WMO-beleid/Sociaal domein gaf drie op de vier ondervraagden aan tevreden te zijn over hoe de gemeenten er uitvoeringen aan geeft.

Naast gesprekken over deze vragen kreeg 2e Kamerlid Dijkgraaf complimenten van melkveehouders voor zijn inzet voor de sector.  Doet er meer voor dan de CU, waarop mensen aangaven bij de 2e kamer verkiezingen op de SGP zullen stemmen.

Al met al een prachtige dag met mooi weer en goede gesprekken.