Beëdiging raadsleden en wethouder

Op woensdag 2 januari 2013 zijn onze 5 raadsleden en wethouder Piet Vat beëdigd. In een bomvolle raadszaal in de Spil in Bleskensgraaf waren familie bekenden bijeengekomen om dit plechtige moment me te maken.