SGP peilt meningen over vluchtelingenbeleid

De SGP geledingen van Molenwaard, Giessenlanden en Zederik hebben zaterdag tijdens de 103e Fokveedag te Hoornaar de bezoekers gevraagd naar hun mening over het vluchtelingenbeleid. De mensen die mee wilden werken, kregen vijf vragen voorgelegd, die met ja of nee moesten worden beantwoord. Op vijf deelnemers na kende iedereen de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan uit de Bijbel. Twintig procent van de ondervraagden was van mening dat je deze gelijkenis niet kon toepassen op het opvangen van vluchtelingen. In totaal tachtig procent vond dat we in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden wel vluchtelingen moeten opvangen en precies de helft van de ondervraagden was bereid om vrijwilligerswerk te doen onder vluchtelingen. Tot slot was 85 procent van mening dat vluchtelingen hun recht op asiel verspelen bij (religieus) geweld. De vragen leidde tot vele gesprekken over de aanpak van deze problematiek. Ook spraken veel inwoners van Zederik hun zorgen uit over de op handen zijnde herindeling met Leerdam en Vianen.