SGP en Veiligheid

SGP Molenwaard heeft op de Kinderdijkse molenmarkt de Nieuw-Lekkerlandse en Kinderdijkse bezoekers bevraagd op het thema veiligheid. Bewust is voor dit thema gekozen omdat de gemeente de betrokkenheid van de samenleving wil vergroten omtrent veiligheidsvraagstukken. Uit een onderzoek van de gemeente blijkt dat de veiligheidsbeleving hoog scoort en wel met een 7,7, hetgeen overeenkomt met de uitslag van onze enquête. De vragen die de SGP stelde gingen over buurtpreventie, zichtbaarheid van de wijkagent in de kernen, veiligheid op straat en tenslotte over (hang)jongeren. Het punt buurtpreventie is bij het gros van de bevraagden geheel onbekend en gelukkig hebben zich 7 mensen aangemeld die mee willen doen met periodiek buurtpreventie in hun wijk. Ook de wijkagent is onvoldoende zichtbaar in de kernen. Over het algemeen voelt men zich veilig in de kernen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk en heeft men beperkt overlast van (hang)jeugd. In de gesprekken die gevoerd zijn kwam ook regelmatig het vluchtelingen probleem aan de orde. We kunnen terugzien op een ook voor ons geslaagde molenmarkt.