SGP Molenwaard op bezoek bij Present (voorheen AV-zorggroep)

Afgelopen woensdag 9-9-2015 bracht de SGP Molenwaard een bezoek aan Present locatie Graafzicht te Bleskensgraaf. We werden welkom geheten door Marcel Verboom, Willy Timmerman en Monique Bouter. Marcel Verboom nam ons mee in de wereld van overheidsbeleid. De overheid zal steeds verder gaan snijden in de financiën. Hij gaf aan dat mensen het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Ook als ze niet alles zelf meer kunnen. Hiervoor kunnen mensen zorg inkopen en toch in eigen omgeving blijven wonen. Op dit moment speelt ook de verhuur van appartementen op alle locaties. Hiervoor moeten ze aan veel regels voldoen. Dit is best een uitdaging om dit toch voor elkaar te krijgen. Tenslotte gaf hij aan dat hij trots is op de vele, vele vrijwilligers die op de diverse locaties rondlopen. Willy Timmerman bracht voor ons in beeld wat de veranderingen zijn in de wijkverpleging. De thuiszorg wordt gemaximeerd. Hiervoor krijgen ze een bepaald budget. Bij een grote toename van cliënten zal dit een uitdaging worden om allen te kunnen helpen. In een overleg met de staatssecretaris had deze aangegeven dat er op de lange termijn geen verzorgingshuizen meer zullen zijn maar alleen verpleeghuizen. Monique Bouter schetste voor ons de plannen voor ontmoetingscentra. Present wil proberen op iedere locatie een ontmoetingscentrum te openen. Het is nog in een beginstadium. Binnenkort zal hier ruchtbaarheid aan gegeven worden. Hierbij willen ze e.e.a. aan activiteiten gaan organiseren, niet alleen voor eigen bewoners maar ook voor mensen buitenaf. Ze zijn nog aan het inventariseren welke activiteiten ze zullen gaan doen. Hierbij is de identiteit ook belangrijk. De mensen moeten zich wel thuis voelen. Het was goed om als politieke partij eens een blikje achter de schermen te mogen werpen. We danken Present voor de ontvangst. We mogen terugzien op een geslaagd bezoek.