Blog Mei/Juni 2013 Jack van der Hout

door: Jack van der Hout

Over schade bij de jaarwisseling, je toekomst verdrinken, en wijkverboden....

 

Over schade bij de jaarwisseling, je toekomst verdrinken, en wijkverboden....

Donderdagochtend 30 mei was er een bijeenkomst van de VAR . Wat is dat nou weer zult u misschien denken?

De VAR is de Veiligheids Alliantie regio Rotterdam en omstreken.

Het zei me eerst niets, maar het programma dat wij als raad toegestuurd kregen, was zeker de moeite waard. Ik had en gaatje in mijn agenda, dus.. op naar Landvast in Alblasserdam.

Het programma:

1. Een inleiding door professor Ira Helsloot over wat gemeenten nog kunnen doen om de schade bij jaarwisselingen te beperken.
2. Een inleiding over het grote project "Verdrink jij je toekomst?" en: de nieuwe rol van de gemeente bij het toezicht en handhaven van de drank- en horecawet.
3. Tenslotte een inleiding over de bevoegdheid van de burgemeester om personen een wijkverbod op te leggen. Dit punt zal ik niet bespreken in deze blog.

Toen ik Landvast binnenkwam zag ik geen enkele bekende. Van onze raad was er niemand. Of toch, burgemeester Dirk van der Borg was erook. Ik was met een ambtenaar van de gemeente Vlaardingen in gesprek. Die vertelde dat onze oude gemeentesecretaris, Jan van Ginkel, heel druk bezig was om in Schiedam en omstreken ook helemaal digitaal te gaan.

Ook nog even een praatje met de burgemeester gemaakt. Hij zit ook in de veiligheidsalliantie, hoewel Molenwaard er officieel niet bij hoort.

Volgens mij was ik de enige SGP-er. De lijst van deelnemers vermeldde ambtenaren, politiemensen, en raadsleden. De laatsten waren voornamelijk VVD-ers en plaatselijke partijen. (ben nog wel aangesproken over het vrouwenstandpunt.....)

Professor Helsloot had een goed verhaal. Kort gezegd had hij gevonden dat schade bij jaarwisselingen helemaal niet groter is geworden. Vreemd.... ik meende toch van wel. Maar de professor kon dat ook aantonen met cijfers!
Een deelraadsfractielid van IJsselmonde, een dame van ongeveer 70 jaar, zag steeds meer jonge kinderen van 8 tot 10 jaar met vuurwerk. Dat is ook mijn eigen beeld. Maar de professor zei dat dit de beleving is van ouderen.... Vroeger waren wij  er ook al zo jong bij. Het vuurwerk is alleen meer geworden. En, carbidschieten is ook van alle tijden, toch?

Wat is er aan de hand: wij zijn er met zijn allen veel meer mee bezig. De maatschappij pikt het niet meer dat er schade wordt gemaakt. En wij roepen hard... meer politie!

Is dat de oplossing? Ik heb ingebracht dat de conclusie van onze raad was dat de overlast al veel eerder begint. Tegenvraag van de professor: is de schade door vuurwerk groter dan ander vandalisme zoals grafitti en schade aan bushokjes (of, zoals bij ons in de wijk, het vernielen van een geplaatste heg)? Sorry, maar daar had ik geen antwoord op.

Conclusie: het inzetten van meer politie heeft geen zin. De politie is er zelf ook niet gelukkig mee. En als er echt een grote calamiteit is, kost het veel tijd om de mensen bij elkaar te krijgen. Want die zijn dan in de regio kinderen met vuurwerk aan het opsporen.
Gelukkig is een voorgestelde oplossing dicht bij de oplossing van onze raad. Doe een beroep op de samenleving: de ouders, de wijkverenigingen, de scholen, de kerken, de sportverenigingen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

De tweede inleiding ging over drankmisbruik. Een echt probleem, ook in Molenwaard. Het komt in vele vormen voor. Het project "Verdrink jij je toekomst?" werd toegelicht. Onze burgemeester Van der Borg is een kartrekker van dit project.

Je toekomst verdrinken: tot je 23e ontwikkelen je hersenen zich. Bij regelmatig teveel alcohol worden je hersenen extra snel aangetast. Het kan zelfs zover komen dat je goed op school begon, en uiteindelijk geen diploma haalt. Dat is natuurlijk niet het juist omgaan met je talenten.

Daarnaast geeft overmatig alcoholgebruik steevast overlast.

Er komt nieuwe regelgeving aan. Vanaf januari 2014 mag er geen alcohol verkocht worden aan personen beneden 18 jaar. Het in bezit hebben van alcohol als je jonger bent dan 18 is dan strafbaar!

Wij moeten als gemeente dit jaar een verordening vaststellen in het kader van de Drank en Horeca Wet. Hierin worden de bevoegdheden van de gemeente geregeld om op te treden. Burgemeester Van der Borg vroeg zich af  hoe dit onderwerp het beste in de raad behandeld kan worden.
Het gaat niet om niets: openingstijden voor de horeca, verbod op "happy hours", tijdelijk verbod op verkoop van alcohol bij supermarkten enzovoorts.

Ik hoop in de fractie hierover eens van gedachten te wisselen.

Ik sprak na afloop nog een wijkagent van Alblasserdam. Hij had een opmerking gemaakt over overlast door jeugd uit Molenwaard. Het blijkt dat, nu de Abdij failliet is, de jeugd op vrijdag en zaterdagavond uitzwermt en over en weer overlast veroorzaakt. Genoemd zijn Kinderdijk en Oud Alblas. Ook voor onze raad iets om over na te denken!

Zo dat was weer een hele lap tekst. Heeft u vragen? Mail gerust:  jack.vanderhout@gemeentemolenwaard.nl

Met vriendelijke groet,

Jack van der Hout
Raadslid SGP-Molenwaard