Eerste weblog Henk van der Wal

door: Henk van der Wal

Tja, en dan ben je aan de beurt om voor het eerst een weblog voor SGP Molenwaard te schrijven. Vanzelf komen de afgelopen vijf maanden dan weer bij je terug.
"De raadsvergaderingen zijn meestal niet zo spannend als de berichtgeving in het Kontakt doet geloven"

 

Tja, en dan ben je aan de beurt om voor het eerst een weblog voor SGP Molenwaard te schrijven.Vanzelf komen de afgelopen vijf maanden dan weer bij je terug.

Jullie moeten namelijk weten dat ik erg weinig politieke ervaring heb. Dus alles is zo’n beetje nieuw voor mij.

Na vijf maanden begint het raadswerk een beetje te wennen en ga je je een beetje thuis voelen.

Het jaar begon met de installatie. Het afleggen van de eed doet je toch wel wat. Goed om dit in herinnering te houden bij al mijn werk en dat ik bovendien de bede maar mag beoefenen: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Een en ander geldt ook voor het ambtsgebed bij aanvang en sluiting van de raadsvergaderingen. We mogen het wel waarderen dat we in deze streek wonen.

Wat heb ik de afgelopen tijd gedaan.

Ik heb me met name verdiept in een groot aantal onderwerpen en vele bijeenkomsten bijgewoond.

Te beginnen met de raadsvergaderingen. Deze zijn meestal niet zo spannend als de berichtgeving in het Kontakt doet geloven. De raadsleden gaan vrij ontspannen  met elkaar om. Wat er in die vergaderingen is gepasseerd kunt u elders op de site lezen, dus dat ga ik niet vermelden. Je leert de stijl van interrumperen van je collega’s kennen en sommige stijlen waarderen.

Ook bedrijfsbezoeken werden afgelegd. Gelet het aandachtspunt economie en financiën wat tot mijn portefeuiile behoort vind ik deze bezoeken buitengewoon leerzaam. Tevens leg je hierdoor goede contacten.

4 mei heb ik de dodenherdenking in Oud-Alblas bijgewoond. Voorheen bezocht ik als burger de dodenherdenkingen in Liesveld. Nu werd ik als raadslid gevraagd ik Oud-Alblas aanwezig te zijn. Je verneemt hierdoor ook van het leed dat in andere kernen zich heeft afgespeeld. Het was een avond vol indrukken.

Sinds kort mag ik deel uitmaken van de auditcommissie. Elke fractie levert een lid aan deze commissie. Wat is de taak van deze commissie.

Het is een commissie die eigenlijk zo’n beetje achter de cijfers kijkt en een vinger aan de pols van de gemeentelijke financiën houdt. Een taak die gelet mijn achtergrond me op het lijf geschreven is. Binnenkort komt de jaarrekening over 2012 aan de beurt. Spannend wat het eindresultaat maar met name het gevolg voor 2013 zal zijn.

Oh ja, die cijfers. Het zal u niet verbazen dat de gemeente de hand op de knip moet houden. Als het in Den Haag regent geven ze ons geen paraplu maar krijgen we de volle laag over ons heen. Dat voelt als een koude douche. Het lijk net of het in de natuur hetzelfde is als bij de financiën, namelijk  koud en guur.

Echter als we naar onze medemensen elders in deze wereld zien mogen we toch wel dankbaar zijn dat wij het materieel gezien nog zo goed hebben. Meestal waarderen we dat in het geheel niet laat staan dat we dankbaar zijn jegens Hem die ons onverdiend van zoveel goede gaven voorziet. Mogen we daar maar opmerkzaam op gemaakt worden

Hebt u vragen?

Ik stel het op prijs deze van u te vernemen. Immers, de fractie is niet voor zichzelf bezig maar staat ten dienste van onze burgers. Ik hoor het graag. Stuur een mail naar henk.vanderwal@gemeentemolenwaard.nl

Met vriendelijke groet,

Henk van der Wal
Raadslid SGP-Molenwaard