Profielschets nieuwe burgemeeester

door: Corné Egas

Dinsdagavond 26 februari 2012 is de gemeenteraad van Molenwaard in een bijzonder zitting bijeen geweest. We hadden deze avond een bijzonder gast in ons midden: de commissaris van de koningin; de heer J. Fransen. Op de agenda stond eigenlijk maar één punt, het aanbieden van de profielschets van de nieuwe burgemeester voor Molenwaard aan de commissaris
""Geen enkele fractie zit te wachten op een nieuwe herindeling""

De profielschets hebben we als vertrouwenscommissie, waar ik namens de SGP-fractie zitting mag hebben, uiterst zorgvuldig opgesteld. Overigens is ook onze wethouder, de heer Piet Vat aan de commissie als adviseur toegevoegd.  De schets is overigens te downloaden via de website www.gemeentemolenwaard.nl. In dit stuk is een kenschets gegeven van onze bevolking, de plaats van de gemeente in de regio en de uitdagingen die er liggen voor onze nieuwe gemeente. Ook tijdens de opstelling van de profielschets is gebleken dat er rekening gehouden wordt met de gevoelens die er leven in onze achterban. We mogen daar dankbaar voor zijn!

Voor de vergadering hing er in de Spil een stukje gezonde spanning, wat zal de commissaris zeggen over ‘onze’ schets. Nadat hij hartelijk welkom werd geheten door de voorzitter, mw. Van der Have, stak de hooggeëerde gast van wal. Na complimenten over de degelijkheid van het stuk, moest hij toch even kwijt dat er een stukje aanscherping   naar zijn inzicht gewenst was. De nieuwe burgemeester zal naast alle genoemde kwaliteiten, nog meer een aanjager een zijn in de regio. Er ligt immers een brief van minister Plasterk op tafel, die gemeente oproept om de samenwerking binnen de regio  te zoeken en wellicht zelfs te gaan fuseren. Hier ligt een behoorlijk noodzaak aangezien er heel wat op de gemeenten af gaat komen. Met name de jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ gaan de gemeenten best wat hoofdbrekens bezorgen. Kortom de commissaris drong sterk aan op een burgemeester die de samenwerking actief zoekt en de blik naar buiten heeft.

De raad reageerde wat terughoudend, geen enkele fractie zit te wachten op een nieuwe herindeling, nu we nota bene nog maar net van start gegaan zijn met de nieuwe gemeente. Namens onze fractie heb ik ingebracht dat de behaalde kwaliteit van de ambtelijke organisatie wel geborgd moet worden. Overhaaste stappen kunnen brokken opleveren.  De commissaris had begrip voor de gemaakte opmerkingen en nam daarna de profielschets na overhandiging door mevrouw Van der Have dankbaar mee naar Den Haag.