Wat gaat de tijd snel voorbij.

door: Henk van der Wal

Henk van der Wal blikt terug op 5 jaar molenwaard.
" Er zal veel veranderen en veel zal hetzelfde blijven."

 

 

Alweer 5 jaar Moienwaard. Nog een jaar en Molenwaard is voorbij. Molenlanden in aantocht.  Er zal veel veranderen en veel zal hetzelfde blijven.

Waar in omliggende gemeenten de verkiezingskoorts toeslaat is dit bij ons (nog) niet het geval. Waar het de komende maanden wel om zal gaan is het vinden van kandidaten voor de volgende verkiezingen Bij vele partijen is dit een probleem  Zo hoorde ik dat in Hardinxveld-Giessendam de PvdA en de VVD niet mee doen met de verkiezingen omdat er geen kandidaat raadsleden te vinden zijn.

Dit laten we toch bij ons hopelijk niet gebeuren. Hoopvol is dat er een SGP jongerenafdeling is. Deze afdeling heeft onlangs in Alblasserdam een bijeenkomst gehouden waarbij met name de lokale politiek aan de orde kwam.

Hoe betrek je mensen bij de politiek en hoe kun je als raadslid de bevolking bereiken. 

 

Bij de komende herindeling zal de afstand tot de burger groter worden. Immers, meer kernen. Hoe kun je als raadslid hier contact mee houden. Als raadslid wordt je ondergedompeld in te lezen stukken en vergaderingen. Wel belangrijk, maar hoe houdt je kontakt met je achterban en kiezers?

 

Lastig. Want de achterban laat het op partijbijeenkomsten massaal afweten. Zijn de leden zo tevreden of interesseert het niemand ( meer). Laten we elkaar op blijven zoeken en steunen. Als SGP mogen we er middelijkerwijs nog aan bijdragen dat er rekening wordt gehouden met God en diens Woord .

Mogen we op uw steun blijven rekenen.? In woord, daad en gebed.

 

Henk van der Wal