Weblog wethouder Piet Vat

door: Piet Vat

weblog Piet Vat
"het werk wat ik als wethouder mag doen in onze prachtige gemeente Molenwaard is zo ontzettend mooi en dankbaar werk"

Eerlijk gezegd voel ik mij nog steeds een dankbaar en gelukkig mens. Waarom dat dan? Wel, omdat het werk wat ik als wethouder mag doen in onze prachtige gemeente Molenwaard zo ontzettend mooi en dankbaar werk is. Is het dat alleen? Nee, zeker niet! Ik voel mij ook en vooral dankbaar omdat ik mag weten, voelen en ervaren dat het werk dat ik mag doen, ik dat niet uit eigen kracht kan doen, maar dat dit door de Heere mij gegeven wordt. En wat ik ook zeker niet onvermeld wil laten is, dat ik mij ook een dankbaar en gelukkig mens voel omdat ik zoveel moois mag doen voor onze samenleving, voor u en voor jou en dat ik ook heel veel terugkrijg uit diezelfde samenleving waar ik ook kracht en energie uit mag putten. 

Er is mij weer gevraagd om een blog te schrijven voor de site van SGP Molenwaard en daar voldoe ik uiteraard graag aan. Er zijn en blijven binnen de portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor mag zijn heel veel zaken spelen, maar het is onmogelijk en ondoenlijk om dat allemaal hier de revue te laten passeren. De blog zou daardoor ook onleesbaar worden en met een paar actualiteiten hoop ik uw en jouw aandacht even te trekken. Zo maar een paar actualiteiten:

Sociale Toegang gemeente Molenwaard

Het is al op verschillende momenten en via verschillende kanalen gecommuniceerd, maar ik doe het hier nog maar een keer. Als u of jij met zorgvragen zit op allerlei gebied, ga dan niet lopen zoeken waar u/jij eventueel moet zijn, maar neem contact op met de gemeente Molenwaard via telefoonnummer 14-0184 (ja, dit telefoonnummer is juist!) en vraag naar de Sociale Toegang. Op alle werkdagen, met uitzondering van de vrijdagmiddag, is deze bemenst door professionals op het gebied van wmo, van jeugd, van werk en inkomen, van opvoeding etc etc. Wilt u of jij meer informatie over de Sociale Toegang van onze gemeente, klik dan op de link van Sociale Toegang en u kunt alle informatie vinden van hoe te handelen en wat te doen bij een zorgvraag op wat voor gebied dan ook. Schroom niet, blijf niet met vragen lopen, maar neem gewoon contact op. De mensen zitten er voor u en staan u graag te woord en helpen en adviseren u graag met het zoeken naar de goede oplossing.

 

Jeugdzorg

Het hoeft geen betoog dat jeugdzorg onze grote aandacht heeft. De vragen rondom jeugdzorg en jeugdhulp zijn veel en velerlei. Ik ben bijzonder dankbaar als ik kijk hoe de professionals in onze Sociale Teams van de gemeente Molenwaard omgaan met al deze vraagstukken, die niet altijd even makkelijk zijn, sterker nog, die vaak complex zijn. Ook hier geldt: mooi en fijn dat we als samenleving een beroep kunnen en mogen doen op deze professionals. De druk is groot, de ‘drive’ om tot de juiste oplossingen en aanpakken te komen is ook groot. Er gaat heel erg veel goed in de aanpak van jeugdzorg en/of jeugdhulp. De eerlijkheid en de openheid gebied mij ook te zeggen dat het soms niet goed gaat. Gelukkig leven we in Molenwaard ook in een zodanige samenleving dat ook deze signalen tot ons komen. Gelukkig maar, want dan kan er nog gekeken en gezocht worden naar de echte oplossing of aanpak. Ook hier blijf ik een beroep op u doen. Zegt het voort als u of jij tevreden bent, en neem contact op met mij of het Sociaal Team als u of jij ergens mee vastloopt.

 

Wat wel een zorgpunt binnen Jeugdzorg/Jeugdhulp is, zijn de financiële effecten als gevolg van de landelijke bezuinigingen die op ons af zijn gekomen. Het afgelopen jaar hebben de 17 gemeenteraden binnen Zuid Holland Zuid (waaronder ook onze gemeente Molenwaard) die aangesloten zijn bij onze eigen Service Organisatie Jeugd ruim 6 miljoen extra beschikbaar gesteld bovenop de in totaal ruim 105 miljoen euro omdat de gelden die wij van het Rijk hebben gekregen ontoereikend zijn geweest. 

 

Waar ik persoonlijk wel eens moeite mee heb is dat er best wel eens ongenuanceerde kritiek geleverd wordt op onze Jeugdprofessionals en onze Service Organisatie Jeugd, omdat ik er van overtuigd ben dat zij er alles aan doen om, binnen de beschikbare middelen goede jeugdhulp of jeugdzorg te kunnen blijven leveren. Ik haast mij wel om aan te geven dat deze ongenuanceerde kritiek zeker niet vanuit onze eigen gemeenteraad komt. Nee, ik hoor en lees dat wel regelmatig vanuit onze eigen achterban. En dat doet zeer; dat doet pijn! Niet dat ik niet opensta voor kritiek, verre van dat zelfs! Graag zelfs, want alleen een positief kritische houding houdt ons met z’n allen scherp en ga ik graag het gesprek met u of met jou aan. Maar ongenuanceerde kritiek, ik reageer daar per definitie niet op. Als u of jij  meent opmerkingen te moeten maken, neem dan even contact met mij op in plaats van misbruik te maken van bijvoorbeeld social media. Als er dan opmerkingen gemaakt worden die terecht zijn, dan zal ik de eerste zijn die zal proberen daar wat aan te doen. In de andere gevallen ga ik graag in gesprek om de juiste nuances aan te brengen. 

 

Ik vind het zelf overigens altijd veel belangrijker om te kijken of de goede jeugdhulp/jeugdzorg geleverd wordt en dit te beredeneren vanuit de inhoud en niet vanuit het geld. Dat laat natuurlijk wel onverlet dat, willen we ook op de langere termijn jeugdzorg/jeugdhulp blijven verlenen, we ook met elkaar verantwoordelijk zijn voor de juiste inzet van financiën. Daarom is goede preventie, en dus vroeg-signalering, ook zo ontzettend belangrijk omdat er dan, samen met ouders, zorgvragers en gemeente vroegtijdig actie ondernomen kan worden met de hoop en de verwachting dat in veel gevallen langdurige en dus ook dure zorg vermeden kan worden. 

 

 

Jij bent in beeld/ werk en inkomen

Werk hebben en houden is lang niet vanzelfsprekend meer. Zeker niet voor mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben meer moeite om werkzaamheden te vinden en om die te behouden. Soms ook weten ze niet welk werkzaamheden ze moeten zoeken omdat ze niet weten waar ze goed in zijn. Binnen de gemeente Molenwaard prijzen we ons gelukkig dat we begin dit jaar een pilot in Nieuw-Lekkerland zijn gestart onder de naam ‘Jij bent in beeld’. 

‘Jij bent in beeld’ is een proefproject dat in eerste instantie alleen in Nieuw-Lekkerland en Ottoland van start is gegaan. In een traject van zes weken krijgt een aantal deelnemers onder begeleiding verschillende werkervaringsplaatsen aangeboden. Doel is steeds om voor de deelnemers zinvolle bezigheden te vinden die binnen hun mogelijkheden liggen. Zodat ook zij op die manier een bijdrage leveren aan de samenleving. De proef is op dit moment al zodanig een succes dat de gemeenteraad van Molenwaard ons de opdracht heeft gegeven deze proef verder uit te rollen over de hele gemeente. Wilt u meer weten over dit project, klik dan op de link Werk en Inkomen gemeente Molenwaard

Onder deze link vindt u, vind jij overigens alle relevante informatie rondom onderwerpen als: geen werk, vrijwilligerswerk, uitkeringen, bijzondere bijstand etc. etc. Heeft u hierover vragen, schroom dan niet om contact op de nemen met de Sociale Toegang van de gemeente, bereikbaar onder telefoonnummer 14-0184 (zie ook kopje ‘Sociale Toegang gemeente Molenwaard’ in deze blog).

Afsluitend

Er is nog veel meer te melden over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, maar laat ik het voor nu, hier maar bij laten. Mocht u of jij vragen hebben, bel of mail mij gerust. Ik hou van korte lijnen en ben bereikbaar via mail, telefoon, app, facebook, twitter of gewoon in een persoonlijk gesprek. Ik vind het altijd heerlijk om, als ik in één van onze dorpen ‘op de straat ben’, aangesproken te worden door u en door jou. Het adagium van de gemeente ‘Persoonlijk’ en ‘Dichtbij’ is mij uit het hart gegrepen! Heeft u of heb jij overigens een specifiek onderwerp waar ik een keer over zou moeten schrijven: ik zou het heel erg op prijs stellen als ik dat te horen krijg. Als het in mijn portefeuille zit schrijf ik er graag over!

Ik wil afsluiten met de wens en bede in het hart dat we de krachten, het inzicht en het verstand van God mogen ontvangen om, samen met u en met jou, te blijven werken aan het welzijn van onze mooie gemeente Molenwaard. 

Hartelijke groet,

Piet Vat

Wethouder gemeente Molenwaard