Verslag raadsvergadering 5 sept.

door: Jack van der Hout

Verslag raadsvergadering 5 september door fractielid Jack van der Hout
"Voor ons bevatte de agenda een heel belangrijk onderwerp"

Noorwegen, in de trein van Kristiansand naar Oslo. Ik maak dit verslag van de raadsvergadering natuurlijk alleen in de tunnels. Het landschap is veel te mooi om te missen. Mijn vrouw bewaakt het uitzicht.

 

 

De afgelopen raadsvergadering was een korte. Om half tien waren we klaar. Toen was er een nieuwe interim griffier benoemd. en beedigd, de heer Ad Anthonissen, uit het mooie Brabantdse land. Een man met veel ervaring, juist ook met gemeentelijke herindeling. 

Voor ons bevatte de agenda een heel belangrijk onderwerp: de motie over de standplaatsen bij Kinderdijk. In het coalitieaccoord hadden wij als partners afgesproken dat de situatie rondom de zondag als rustdag niet zou veranderden ten opzichte van de start van Molenwaard in 2013. Voor Kinderdijk was dit toentertijd: er werden geen vergunningen voor standplaatsen verleend. In de huidige constellatie kan dat wel. In de motie wordt het college opgeroepen om geen vergunningen voor de zondag af te geven. Wij zijn dankbaar dat bij de stemming hierover de colalitiepartijen  alle instemden. Ook de PvdA hield hierin woord, zoals ze steeds gedaan hebben. 

Verder was er de voortgang van de aanvraag van de Stichting Glasvezel Molenwaard voor facilitaire ondersteuning. Er ligt een business case en de wethouder K. Boender wilde al op 7 juli instemming vragen om een onderzoek, second opinion, uit te laten voeren. Hij vroeg toen een krediet van 50.000 Euro, en dat vond de raad te veel. Dus beloofde hij in september terug te komen met een onderbouwing van de krdietedietaanvraag en een verder tijdpad. Echter, in de vakantie was er al geld uitgegeven voor dit onderzoek, omwille van de voortgang (die de raad als geheel wilde). Deze gang van zaken werd niet breed gewaardeerd. De SGP vindt dat snelheid niet ten koste van zorgvuldigheid mag gaan, en zeker als het om grote, niet geaccordeerde bedragen gaat. Maar goed, uiteindelijk is er tot nu toe 10.000 Euro uitgegeven en dat is te overzien. Daar waren we het als raad over eens. Alleen hopen we een volgende maal niet verrast te worden. 

Bas de Groot behandelde de bestemmingzaken als vanouds gedegen. 

Nu ga ik ophouden want het landschap wordt te mooi. 

 

Jack van der Hout