Kinderdijkers in gesprek met Gemeente

door: Piet de Gruijter

Op dinsdag 20 juni werd er door de gemeente Molenwaard een 2e Kinderdijk gesprek gehouden, waarbij het vaststellen van het Bestemmingsplan voor kinderdijk centraal stond.
"Er moet meer aandacht komen in het bestemmingsplan voor o.a. leefbaarheid, veiligheid en zondagsrust."

Op dinsdag 20 juni werd er door de gemeente Molenwaard een 2e Kinderdijk gesprek gehouden, waarbij het vaststellen van het Bestemmingsplan voor kinderdijk centraal stond.

Om de toenemende toeristenstroom op een goede manier op te kunnen vangen in de kern Kinderdijk en in het werelderfgoed zelf moet er meer aandacht komen in het bestemmingsplan voor o.a. leefbaarheid, veiligheid en zondagsrust. In de presentatie die wethouder Frank Meerkerk gaf vroeg hij om aandacht om de toename van massa toerisme in balans te houden met de geschiedenis en de bestemming van het Molengebied, dus: We willen het werelderfgoed samen positief beleven; zowel molenaars, bewoners en toeristen vanuit de hele wereld. Daarna kregen de meer dan 100 bezoekers gelegenheid om vragen te stellen of hun zorgen bekend te maken over de toename van bezoekers en wat dit betekende voor de fysieke bescherming van hun woon- en leefomgeving,  overlast, verkeersdrukte en het sturen en opvang van de bezoekersstromen. Ook waren er vragen over het nieuwe Bestemmingsplan dat de mogelijkheid geeft een aantal nieuwe gebouwen in het werelderfgoed  te bouwen om de toeristen in een bezoekerscentrum te ontvangen. Ook komen er looproutes en plaatsen voor de ondersteunende horeca en zg stop & go-zone om de overlast van bussen te verminderen.

Uit de diverse vragen bleek dat er bij inwoners van Kinderdijk zorgen zijn over de locatie het uiterlijk en de grote omvang van het bezoekerscentrum en ook over de grote afmetingen van de educatieschuur in relatie met de molenbiotoop die van toepassing is in het molengebied. Ook vragen de molenaars en bewoners bescherming van hun privacy, leefbaarheid en bescherming van hun woonomgeving en meer aandacht voor natuur en milieu. In de laatste gespreksronde krijgen de raadsleden de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de indieners van een zienswijze op het Bestemmingsplan dat dv 4 juli door de raad wordt vastgesteld. De indieners van de zienswijze maken gebruik van de mogelijkheid om hun belangen te verdedigen en daar wordt volop gebruik van gemaakt.