Voldoende stof tot schrijven

door: Piet Vat

Weblog Wethouder Piet Vat

Hebt u, heb jij daar nou ook wel eens last van? Nou, ik wel in ieder geval! Word je gevraagd om een blog te schrijven voor SGP Molenwaard en daar voldoe ik natuurlijk heel graag aan.

Mijn hoofd zit tenslotte boordevol zaken waar ik mee bezig mag zijn als wethouder in onze gemeente, dus genoeg stof tot schrijven. Zou je denken!

Inderdaad, het hoofd zit boordevol, maar op één of andere manier krijg ik het vandaag niet voor elkaar om er een gestructureerd verhaal van te maken. Een gestructureerd verhaal? Ik ben zelfs niet in staat om te bepalen welk onderwerp ik aan deze blog zou willen wijden! 

Even wachten, er schiet mij iets te binnen. Ik ga het hebben over de mooie uitslag van de laatst gehouden 2e kamer verkiezingen en dat we in onze mooie gemeente Molenwaard wederom de grootste partij mochten worden. Reden te over om hier dankbaar voor te zijn en hier een blog aan te wijden. 

Of nee, toch maar niet. Daar zijn anderen voor binnen het bestuur of de fractie die hier ongetwijfeld over gaan schrijven of zelfs al over hebben geschreven. Bovendien gaat er vandaag de dag geen dag voorbij of we horen, zien en lezen wel weer iets over de landelijke coalitieonderhandelingen. Nee dus, afgeschreven dit onderwerp.

 

Wat dan? Tja, ik ben een gelukkige wethouder met de brede portefeuille zorg, dus daar is zeker heel veel over te schrijven.

Over de Huishoudelijke Ondersteuning bijvoorbeeld. Dachten we het in onze gemeente Molenwaard goed geregeld te hebben, en dat hadden we overigens ook, maar toch, de Centrale Raad van Beroep heeft anders geconcludeerd over de wijze waarop in den lande Huishoudelijke Ondersteuning door de gemeenten worden uitgevoerd. Het bleek dat wij het bijna goed deden, dus ja, daar moet op gehandeld worden. Maar nee, hier hoef ik verder niet over te schrijven, want dat proces loopt inmiddels al weer volop en ook over dit onderwerp is al het nodige gecommuniceerd. Ander onderwerp dus!

 

Wist u, wist jij, dat er in onze gemeente Molenwaard een mooie pilot loopt op het gebied van de participatiewetgeving onder de titel “Jij in beeld’? Een pilot waarin de volgende partijen deelnemen: gemeente Molenwaard, AVRES, Sterk@Werk, Philadelphia en dit allemaal in samenwerking met de (vrijwilligers)organisaties: Huis van de Waard, Gain kringloopwinkel, Vluchtelingenwerk Nederland, Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de L&N Smitstichting? Een prachtige pilot die op zoek is naar verbindingen om jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die moeite hebben om zelf passende werkzaamheden te vinden, via werkervaringsplaatsen meer perspectief te bieden. Deze pilot is in februari van start gegaan en loopt door tot de zomer. De eerste ervaringen komen inmiddels binnen maar lenen zich nog niet voor een sterke analyse. Ook hier kan ik dus geen stukje over schrijven. Dan toch maar door naar het volgende onderwerp.

 

En ja, als ik WMO en Participatie inmiddels heb aangetikt, dan kan het natuurlijk niet missen dat ook de Jeugdzorg aandacht krijgt. Overall zijn we blij en dankbaar op de wijze waarop jeugdzorg verleend wordt aan onze jongeren in onze gemeente Molenwaard. Natuurlijk gaat niet alles even soepel van een leien dakje, maar de zorg voor het kind staat centraal, en daar gaat het om. Naar aanleiding van een krantenbericht en twitterberichten constateer ik dat er vragen en/of onduidelijkheden zijn bij ouders die, via onze centraal aangestuurde Service Organisatie Jeugd ZHZ, hulp krijgen voor hun kinderen of juist niet of dit proces als zeer belastend ervaren. Ik moet hier nog meer over horen maar vat het signaal wel zeer serieus op. Het gaat in deze tenslotte om onze zeer kwetsbare kinderen. Meer kan ik hier op dit moment nog niet over zeggen, dus ja, ook dit onderwerp houdt snel op. 

 

Onderwijs dan, ook zo’n prachtige portefeuille met veel inhoud. Op dit moment zijn we als gemeente samen met onderwijs en politiek in gesprek hoe we als samenleving de krimp in het onderwijs op gaan vangen en hoe hier op te reageren. We zijn volop in gesprek met elkaar maar gaan straks ook met de samenleving in gesprek om ook hun, u en jij dus, te vragen mee te helpen, mee te denken, mee te doen, mee te handelen. Op een ander moment is hier veel meer over te vertellen. Over naar een ander onderwerp dan maar weer. Poe poe!

 

Is er nog iets te vertellen over de vele contacten met de samenleving? Vast wel toch? Zoals over Goudriaan bijvoorbeeld, waar de samenleving de exploitatie van het dorpshuis heeft overgenomen, of waar mede door de druk en vasthoudendheid van deze zelfde samenleving Goudriaan een rotonde gaat krijgen in de N216. Een prachtige naam hebben ze daar al verzonnen: ‘Rondje Goudriaan’.

Maar ja, dit wisten jullie allemaal al, want het heeft inmiddels ook al in de lokale kranten gestaan. 

 

Dan maar in Nieuw-Lekkerland waar de ZAP’s (Zwerf Afval Pakker) volop actief zijn en het dorp Nieuw-Lekkerland werkelijk op een fantastische wijze schoonhouden, daarbij ook volop geholpen door de jeugd van verschillende basisscholen. Dit wist u zeker ook al? 

Ook het feit dat het speelpark Hoge Boezem aan zijn eigen succes dreigt ten onder te gaan omdat, zoals we in een landelijk dagblad hebben kunnen lezen omwonenden een fors geluidsoverlast ervaren op diverse momenten van de dag? Ook hier is nog geen definitief besluit gevallen hoe dit op te lossen. We zijn nog volop in gesprek met elkaar, waarbij de gedachten voor oplossingsrichtingen van omwonenden niet allemaal dezelfde kant op wijzen. Gaat dus ook zeker vervolgd worden.

 

Bleskensgraaf ziet er ook weer schoon uit. Toch? Tijdens de landelijke opschoondag zijn de handen uit de mouwen gestoken om ook dit dorp ‘vuilvrij’ te maken. Overigens was ik tijdens de NLDoet dag ook in Bleskensgraaf en kreeg als mooie taak om bij een niet nader te noemen verzorgingstehuis aldaar de binnenplaats met een hogedrukspuit schoon te spuiten. Aan het einde van de ochtend leek ik wel een moddergeus! Maar ja, ook dit is geen nieuws om in een blog te schrijven, dus maar weer verder dan.

Bleskensgraaf is ook volop aan het kijken naar de mogelijkheden op dorpshuis De Spil zodanig te exploiteren dat het dorp met zijn inwoners er ook van kunnen gaan genieten. Of het zal lukken? Dat is nog een goeie vraag waar het antwoord nog niet op is te geven. Nog geen nieuws dus voor deze blog. 

 

Nog een keer proberen. In Ottoland. Daar is een enthousiaste groep jonge bewoners bezig om te kijken of het mogelijk is om in een CPO-project woningbouw te kunnen gaan realiseren. Een impuls is wel nodig, want de vraag en het onderzoek loopt inmiddels al weer een paar jaar. Nog even, en een nieuwe generatie kan dit overnemen…..

 

Nou beste lezer, ik ben er nog steeds niet uit waar ik het over moet gaan hebben in deze blog. Laat ik maar alvast eens gaan nadenken over de inhoud van de volgende blog DV. 

 

Ik wil u/jou bij deze alle goeds toewensen en graag tot een volgende keer bij leven en welzijn. 

Laten we vooral hen die eenzaam zijn, die ziek zijn, die zorg nodig hebben, die verdriet hebben, die beperkingen hebben, die geen werk meer hebben, die afhankelijk zijn van anderen niet vergeten maar rondom hen gaan staan. Hen met raad en daad bijstaan, maar hen ook zeker niet vergeten in ons persoonlijk gebed. Oog hebben voor elkaar en in de praktijk uitvoeren waar een vereniging in Brandwijk zijn naam eer aan doet: ‘MEVE’ of tewel Met Elkaar Voor Elkaar.

 

Hartelijke groet

Piet Vat, wethouder gemeente Molenwaard.