Blog Piet Vat

door: Piet Vat

Blog rond het thema 'Dementie'
"Wat betekend dit voor de toekomst?"

Beste lezer,

 

Deze keer wil ik u in mij blog meenemen rondom de ziekte die ‘Dementie’ heet. Afgelopen dinsdag 20 september was het de ‘Wereld Altzheimerdag’. Jaarlijks wordt op deze dag in heel de wereld aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact van deze ziekte voor de persoon zelf en voor zijn/haar naasten.

 

Dementie, een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Een keerpunt in ons leven als we hiermee geconfronteerd worden in onze directe of naaste omgeving. Onze leefwereld staat dan stil! Er komen dan zoveel vragen op ons af. Hoe hiermee om te gaan? Wat betekend dit voor de toekomst? Hoe moet het allemaal verder? Wat moet er allemaal geregeld worden?

 

De wereld van de persoon zelf gaat op slot. Hetzij sluipenderwijs, hetzij sneller of snel. In het begin valt het nog niet zo op. Meestal begint het met geheugenproblemen, gevolgd door problemen met denken, praten, verandering van karakter en gedrag. Kortom, degene die getroffen worden door dementie raken de regie over het eigen leven kwijt en raken meer en meer hulpbehoevender en dus afhankelijker van anderen.

 

In onze gemeente Molenwaard zijn op dit moment ongeveer 370 inwoners die lijden aan dementie. Door vergrijzing en het steeds ouder worden is de verwachting dat dit aantal in Molenwaard in 2040 op zal lopen naar 690. Bijna een verdubbeling dus. 

Landelijk is dit overigens ook het beeld. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit in 2040 opgelopen zal zijn naar ruim een half miljoen mensen die lijden aan dementie. Aantallen om stil van te worden! Een ontwikkeling die we niet zomaar naast ons neer kunnen, mogen en willen leggen. 

 

Ook de gemeente Molenwaard werkt er hard aan om een samenleving te creëren waar mensen met dementie zoveel als mogelijk volwaardig mee kunnen doen in hun eigen veilige omgeving. 

 

  • Werken aan een samenleving waarin dementie herkend en erkend wordt. 

 

  • Werken aan een samenleving waarin niet meer vreemd opgekeken als we iemand op straat tegenkomen met dementie. 

 

  • Werken aan een samenleving waar hulp en ondersteuning geboden wordt als het even lastig is bij bijvoorbeeld de kassa als er afgerekend moet worden. 

 

  • Werken aan een samenleving waar de helpende hand geboden wordt als we zien dat  onze mede-inwoner van Molenwaard op straat loopt en de weg even kwijt is. 

 

  • Werken aan een samenleving waar er een geduldig en luisterde oor is voor onze medeburger als hij of zij niet of niet goed onder woorden kan brengen wat men wilt. 

 

Kortom, werken aan een samenleving waarin er geen taboe meer heerst op de ziekte die dementie heet.

 

Dit is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat we werken aan een samenleving waarin oog en oor is voor de mantelzorger van de dementerende. 

 

  • Dat we als samenleving zien, voelen, beseffen wat het is voor de mantelzorger om dag in dag uit, nacht in nacht uit met de dementerende om te gaan. 

 

  • Dat we als samenleving oog hebben voor de belasting van de mantelzorger en naasten  die dit met zich meebrengt. 

 

  • Dat we als samenleving oog hebben om er te zijn voor de mantelzorger om hem of haar daar waar mogelijk te ontlasten.

 

Als gemeente Molenwaard willen we het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' hebben. 

Er willen zijn voor de dementerende, voor de mantelzorger, voor de naaste omgeving door er zorg voor te dragen en dit ook te faciliteren dat bekend is waar, door wie, welke zorg en ondersteuning geleverd kan worden. Niet alleen op het gebied van leveren van zorg, maar ook op het gebied van 'leren omgaan' met dementie.

 

Deze week was er een bijeenkomst in De Spil in Bleskensgraaf georganiseerd, rondom het onderwerp Dementie, met als thema: Samen-leven met dementie’. Het is een woordspeling die dubbel opgevat kan worden. Als mantelzorger en als naaste familie en bekenden leef je samen met de dementerende, maar als samenleving van onze mooie gemeente Molenwaard leven we met hen mee en staan hen als samenleving terzijde.

Het was een mooie avond waarbij we met elkaar hebben gesproken en nagedacht over het onderwerp ‘samen-leven met dementie. 

 

Op DV 6 oktober is er een volgende bijeenkomst over dementie in de Hof van Ammers in Groot-Ammers van 19.30 uur tot 21.00 uur, met als thema; ‘Heb ik het allemaal goed geregeld?’. 

Notaris van der Heiden uit Streefkerk geeft dan voorlichting over wat u kunt regelen voor de situatie dat u zelf niet meer over bepaalde zaken kunt beslissen. Hoe gaat het als u niet geregeld hebt’? 

 

U bent van harte uitgenodigd!

 

Een volgende keer DV wil ik u graag meenemen met het onderwerp ‘Ouderenmishandeling en verwarde personen’. 

 

Hartelijke groet

Piet Vat

Wethouder gemeente Molenwaard