Herindeling

door: Henk van der Wal

De herindeling van de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland ligt nog maar net achter ons. U hebt in diverse media kunnen lezen over volgende herindelingsplannen. Zelfs zijn sommige plannen zo vergevorderd dat een en ander in besluitvorming is omgezet.
"Onze gemeente kent vooralsnog geen noodzaak tot herindeling."

De wens tot verdere herindeling vloeit bij sommige gemeenten voort uit noodzaak. Noodzaak in die zin dat bijvoorbeeld het ambtelijk apparaat de steeds toenemende taken die door het rijk naar de gemeente overgeheveld worden niet (meer) aan kan. Je moet er immers wel de kwaliteiten voor in huis hebben.

Onze gemeente kent vooralsnog geen noodzaak tot herindeling. We komen juist op stoom. We beginnen net te wennen aan het nieuwe , voornamelijk digitale, dienstverleningsconcept.

Betekent dit nu dat we de komende herindelingsgolf gelaten aan ons voorbij laten gaan. Nee, dat zeker niet. Wellicht weet u dat in de Alblasserwaard er nog 3 gemeenten over zijn die kandidaat zijn voor een volgende herindeling namelijk Molenwaard, Giessenlanden en Gorinchem.

Met Giessenlanden voelen wij ons  voor wat betreft identiteit verwant. Giessenlanden voelt wel de noodzaak tot herindeling. In de komende maanden zal door onze gemeente in samenwerking met instellingen, burgers en bedrijven onderzocht worden of een samengaan met Giessenlanden meerwaarde gaat bieden voor onze gemeente.

Wij nodigen u uit om desgevraagd in de komende tijd uw mening kenbaar te maken. We zijn nieuwsgierig wat uw mening is.

Het is al weer december. De tijd vliegt en wij vliegen ook daar heen. Waar vliegen we heen. Laten we de tijd uitkopen nu het nog is de wel aangename dag der Zaligheid.

Gezegende kerstdagen en een goed jaarwisseling toegewenst.

Een hartelijke groet van,
Henk van der Wal