Wonen in Molenwaard

door: Bas de Groot

Bij het schrijven van deze blog gaan onze gebeden en gedachten uit naar de aanslagen in Parijs. Geweld zal niet het laatste woord hebben! Alle getroffenen wensen wij Gods zegen toe.
"Dus in elke kern moet er worden gebouwd."

In afgelopen maand heeft onze gemeente een crisisnoodopvanglocatie beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. Deze week op 18 november zullen wij als gemeente praten over de verlenging van crisisnoodopvanglocatie in Bleskensgraaf. Wij zijn blij en dankbaar dat alles goed verloopt en dat er veel vrijwilligers uit onze dorpen betrokken zijn om deze vluchtelingen op te vangen. In onze gemeente zullen er 75 extra statushouders worden opgevangen. Onze woningbouwverenigingen kunnen deze vraag aan. Gelukkig zijn er geen lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. De wachttijd in onze gemeente bedraagt maximaal 2 jaar. In  de regiogemeenten is dit 4 jaar en Amsterdam kent zelfs een wachttijd van 8 jaar. De komende periode hoopt een afvaardiging van onze fractie alle woningbouwverenigingen weer te bezoeken. wij vinden het belangrijk dat onze woningbouwverenigingen het oude versnipperde vastgoed te koop aanbieden aan huurders en vervolgens weer investeren in nieuwe levensloopbestendige woningen. In de toekomst ligt juist de vraag bij levensloopbestendige woningen, omdat bewoners langer thuis moeten blijven wonen door de kanteling in de zorg.

In onze gemeente merk je dat er veel gebouwd wordt in kernen Molenaarsgraaf, Nieuwpoort, Langerak en Streefkerk. Andere kernen blijven wat achter, maar  op basis van de woonvisie zal de gemeente ook in de andere kernen gaan bouwen naar  de behoefte. De woningbouw in Nieuw-Lekkerland is vooral achtergebleven bij het  project Compagnie, doordat deze locatie in het waterwingebied ligt. Gelukkig zijn er oplossingen bedacht door de wegen te onderheien, waarbij de verwachting is dat er medio 2018 circa 114 woningen zijn/worden opgeleverd. Vanaf 2018 hoopt de gemeente te kunnen bouwen bij project Nieuw-Lekkerland Oost. In Langerak-zuid is het programma drastisch naar beneden bijgesteld naar 8 tot 10 woningen per jaar. Overproductie heeft geen zin, dus bouwen naar behoefte, zodat de woningen verdeeld worden over de verschillende kernen. Dus in elke kern moet er worden gebouwd.

Bij het opmaken van de balans zijn wij echt tevreden over de woningbouwproduktie in de Gemeente Molenwaard. De crisis heeft zijn weerslag gehad, maar het herstel is zichtbaar en er wordt nu behoorlijk veel gebouwd en er zitten veel projecten in de voorbereidingsfase. Voor de starters is er nog een starterslening beschikbaar en je ziet dat veel eengezinswoningen goedkoper zijn geworden. Om gebruik te maken van de starterslening, moet het aankoopbedrag onder de € 200.000,-- liggen. Nu  staan er veel nieuwbouwwoningen voor 199.000,-- te koop, dus de aankoopbedragen zijn naar beneden bijgesteld. De gemeente heeft het gereserveerde bedrag van € 750.000 gehandhaaft, doordat de SGP, CDA en CU hier een amendement voor hebben ingediend. Daarnaast heeft de SGP een motie ingediend om de duurzaamheidslening in te voeren. Energiebesparing in de bestaande woningbouw vinden wij zeer belangrijk, want wij zijn rentmeesters. Daarnaast is deze opgave opgenomen in de regionale woonvisie.

Woningen moeten wij bouwen in alle kernen en stad van onze gemeente. Van krimp is nog geen sprake, maar door de vergrijzing komen sommige scholen toch in de gevarenzone. Juist voor de leefbaarheid van onze dorpen is het belangrijk, dat wij onze scholen als basisvoorziening kunnen behouden. De ervaring leert als er niet wordt gebouwd, vergrijst een dorp snel en dat heeft zijn weerslag op de voorzieningen, waaronder onze scholen. Hopelijk kunnen wij voldoende bouwen en op deze manier de scholen in onze dorpen behouden.

Wij wensen u veel woonplezier in onze kernen of stad. Als u suggesties, aandachtspunten of opmerkingen heeft, wij gaan graag met u in gesprek.

Een hartelijke groet,
Bas de Groot