Blog Piet Vat, september 2015

door: Piet Vat

Ja ja, het is weer zover. De vakanties liggen weer achter de rug. De meesten van ons die werk mogen hebben en afhankelijk zijn van schoolvakanties, zullen inmiddels al weer één of meerdere weken aan het werk zijn.
"Het zijn niet alleen de vluchtelingen die onze zorg en ondersteuning nodig hebben. Het zijn ook onze eigen inwoners van Molenwaard die onze zorg en aandacht nodig hebben."

Een heerlijke periode van rust en ontspanning ligt voor velen van ons weer achter ons. Een periode waarin we even weg konden stappen van alle dagelijkse beslommeringen, zorgen en spanningen. Wat een voorrecht dat wij dat nog mogen hebben. Het is niet iedereen gegeven om uit de dagelijkse beslommeringen te stappen. Ik denk dan vooral aan onze medebewoners in Molenwaard die aan huis gebonden zijn omdat er zorgen zijn. Zorgen op het gebied van financiële aard, zorgen op het gebied van gezondheid, zorgen op het gebied van werkeloosheid, zorgen op het gebied van mantelzorgondersteuning, zorgen op het gebied van……. vult u zelf maar in.

Als we daar naar kijken en als we om ons heen zien wat er allemaal in onze eigen woonomgeving, in Nederland, in de wereld gebeurt dan beseffen we zoveel te meer dat het geen vanzelfsprekendheid is dat wij hier in Nederland, hier in Molenwaard nog zo in rust en in vrede met elkaar mogen samenleven.

De hartverscheurende taferelen en beelden die dagelijks onze huiskamers binnenstromen rondom de verschrikkingen van IS, van Boko Haram, de niet aflatende stroom vluchtelingen en de schokkende beelden van het verdronken Syrische jongetje van 3 jaar, Aylan Kurdi. Hij was een vluchteling….. Wat doet ons dat allemaal? Wat doen we er mee? Wat doen we er aan?

De problematiek van de vluchtelingen die van huis en haard verdreven  zijn kunnen, mogen en willen wij met z’n allen niet zomaar langs ons heen laten gaan. Niet zomaar van ons afschudden en ons hoofd omdraaien alsof we niets gezien hebben en van niets (willen) weten. Het is van groot belang dat we ook hierin als samenleving grote zorgvuldigheid en barmhartigheid tonen en laten zien om deze verdrukten te helpen daar waar nodig en mogelijk is. Van ons als samenleving in het geheel gaat steeds meer en meer gevraagd worden om, rondom de vluchtelingenproblematiek, naar bevind van zaken te handelen en acties te ondernemen.

Als natie zijn wij als Nederland altijd al een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was, maar wat ik nog belangrijker vind is dat de christelijke barmhartigheid (die wij toch van harte ondersteunen!) vereist dat we aan vreemdelingen in nood onderdak bieden.

Het zijn niet alleen de vluchtelingen die onze zorg en ondersteuning nodig hebben. Het zijn ook onze eigen inwoners van Molenwaard die onze zorg en aandacht nodig hebben. Ik denk dan vooral aan hen die zorg en ondersteuning nodig hebben op het gebied van Wmo, op het gebied van Jeugdzorg, op het gebied van arbeidsparticipatie. We zijn inmiddels 8 maanden ‘op pad’ waarin er door bezuinigingen vanuit het rijk vandaan door de decentralisaties veel, heel veel op de gemeente is afgekomen.

Ik prijs mij echt gelukkig (en ben daar ook ontzettend dankbaar voor) dat we in Molenwaard over 2 Sociale Teams mogen beschikken die echt vanuit hun passie, vanuit hun gevoel, vanuit hun professie en warmte werken. Zorgvragers zijn geen nummer, maar hebben een naam en een verhaal. Men kent hen persoonlijk en dat is de grote kracht!

Ik durf de stelling aan dat, dankzij de unaniem brede steun van alle politieke partijen in de raad van Molenwaard, we in onze gemeente mogen spreken van een gemeente met een warm sociaal gezicht. Gaat dan alles goed en van een ‘leien’ dak? Nee, dat is zeker niet het geval. Ook in onze gemeente gaan er dingen wel eens niet zoals we met z’n allen graag zouden willen, maar de wil om er in gezamenlijkheid uit te komen is bij iedereen aanwezig! Daar waar de vraag of behoeften er ligt om in gesprek te gaan met zorgvragers, met mantelzorgers of met vrijwilligers, weet men mij te vinden en het gesprek gaan we ook altijd aan!

Hebt u/jij vragen, zit u/jij ergens mee? Schroom niet en neem contact met ons op. U kent de slogan van onze mooie gemeente Molenwaard: Dichtbij, Persoonlijk. Daar geven we invulling aan. Iedere dag weer! Maak er gebruik van. Wij zijn er voor u, voor jou!

Hartelijke groet
Piet Vat
Wethouder gemeente Molenwaard