Geld

door: Henk van der Wal

Er zijn vele spreekwoorden over geld: Geld wat stom is, maakt recht wat krom is. Geld stinkt niet. Etc.
"Laten we beseffen dat geld niet het belangrijkste is. "

Geld is een belangrijk middel in onze samenleving. Zo ook bij de gemeente Molenwaard.
We leven weer in de periode dat er door het college verantwoording afgelegd wordt over 2014 en er vooruitgekeken wordt naar 2016.

De afgelopen jaren zijn er forse bezuinigingen gerealiseerd. Je zou denken dat we er nu zo ongeveer wel zijn. Immers er wordt alom gesproken over economisch herstel etc. Echter, onze financiële positie is nogal broos. Een hoge schuldenlast en nog veel onzekerheden.
We zijn verheugd dat 2014 positief kon worden afgesloten. Een vooruitzicht naar 2016 leert dat de marges smal zijn. Ruimte voor “leuke dingen” is er niet. Voorzichtigheid is de boodschap.

Als fractie zijn hebben we de zorg voor onze naaste hoog in het vaandel, Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mantelzorgers financieel de dupe worden van het feit dat zij hun zo gewaardeerde zorg geven aan hun naaste. Dienaangaande heeft onze fractie het college opgeroepen om mantelzorgers die financieel dreigen onder te sneeuwen in beeld te brengen en de nodige bijstand te verlenen.

Niet alle tarieven van de gemeente hoeven kostendekkend te zijn. Bijvoorbeeld de kosten van het begraven.  Zo is er nog veel te melden met betrekking tot de financiën.
Meer daarover hoop ik tzt bij de begroting te vermelden.

Voor ons de vraag: Houdt geld ons ook zo bezig? Laten we beseffen dat geld niet het belangrijkste is. Dat we alles hier op aarde  schade en drek mochten achten en die Schat mochten bezitten waarvan de waarde oneindig is.