De urnenmuur

door: Corné Egas

Onlangs werd de vraag aan de SGP-fractie gesteld, waarom we nu zo tegen het plaatsen van urnenmuren zijn. De vraag was niet politiek, maar oprecht. Ik denk dat het een terechte vraag is en achteraf gezien ben ik ook wel blij met een dergelijk verzoek.
"Onze fractie blijft een principieel voorstander van begraven, zodat naar Gods Woord het stof werkelijk tot stof terugkeert."

Het geeft de fractie weer een gelegenheid om iets van de diepere oorzaken te laten zien, waarom we überhaupt bestaan als partij, namelijk om de eer van God en Zijn Woord tot meerdere erkenning  te brengen. In de laatst gehouden raad hebben we ongeveer als volgt gereageerd op de onderliggende vraag:

 In de eerste plaats ben ik me ervan bewust dat het gaat om een tere zaak, dat geldt voor een ieder van ons. De dood maakt een onherroepelijke scheiding tussen de levenden en de overledene. Hechte banden worden doorsneden en in de meeste gevallen wil men op een waardige wijze de overledene een herinneringsplek geven, die op gezette tijden bezocht kan worden. Daar is wat mij  betreft geen discussie over. Sterker nog, het is een goede zaak dat de gemeente die plek op een respectabele wijze biedt.

Voor de zondeval van de mens, was er geen sprake van de dood. Wij zijn allen van God afgevallen en de Bijbel zegt hierover dat de dood de straf op de zonde is. Daar willen we geen doekjes om winden. Tegen Adam zei God: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is wat er van ons overblijft. De mens keer terug naar de aarde, waar hij uit genomen is. Ons onsterfelijk deel, onze ziel zal voor God verschijnen om verantwoordelijkheid af te leggen over alles wat we gedaan hebben. Naar Bijbelse traditie en Christelijk gebruik wordt het lichaam begraven in de aarde. Zo is het eeuwen  land onder ons geen discussie geweest of het lichaam wel begraven moest worden, dat gebeurde vanzelfsprekend.. Het centrale punt in deze discussie is dat er nu eenmaal mensen zijn die niet in God geloven en daar openlijk voor uitkomen. Dat is schokkend, maar wel de realiteit, waarin we leven. Desondanks, Gods gebod strekt zich niet uit tot allen de gelovigen, immers heel de wereld is Zijn gebied!

Sinds decennia is het cremeren een door de overheid toegestane mogelijkheid is voor lijkbezorging. Met dit feit heeft de gemeente te maken en daarnaar te handelen. Het begraven van een urn kan op alle begraafplaatsen in Molenwaard. De vraag naar een speciale muur om de urnen te plaatsen gaat wat ons betreft te ver. Een overheid dient naar onze bescheiden mening geen onderscheid te maken tussen haar onderdanen. Als dat ergens geldt, dan toch zeker op een begraafplaats. In één ding zijn alle mensen in ieder geval gelijk, ze zijn sterfelijk. Vanuit dit argument lijkt het ons niet redelijk om dit onderscheid te niet te doen, door voor sommige mensen een uitzondering te maken. De naam ‘begraafplaats’ zegt in deze eigenlijk al genoeg, Daar wordt men begraven op een laatste rustplaats. Zonder onderscheid.

Voor velen onder ons is het confronterend  om op een gevoelige plaats, die een begraafplaats immers is,  oog in oog te staan met het omhulsel van de laatste resten van een mens. Een openlijk zichtbaar maken van de keuze niet begraven willen worden achten we niet kies en roept nodeloos gevoelens op. Het is een openlijk presenteren van een overledene die niet wenst begraven te worden, dus niet tot de aarde terug te keren, waaruit de mens genomen is. Er zijn veel plaatsen waarop mensen zich onderscheiden kunnen, moet dat nu tot op de begraafplaats gebeuren?

Onze fractie blijft een principieel voorstander  van begraven, zodat naar Gods Woord het stof werkelijk tot stof terugkeert.

Corné Egas