Schuif de zorg voor droge voeten en schoon water niet op de lange baan!

door: Bas de Groot

Raadslid Bas de Groot is kandidaat voor SGP-Rivierenland. Lees hier wat deze partij allemaal wil en wat ze doen.
""De Alblasserwaard vraagt om een dijk van veiligheid" "

Water, dijken en de inwoners van dit mooie gebied hebben mijn interesse en daarom heb ik mij beschikbaar gesteld als kandidaat voor Waterschap Rivierenland. Bestuurlijk ben ik actief als raadslid van de Gemeente Molenwaard met de portefeuilles wonen, openbare ruimte en landschap.

In ons Riviergebied wonen en werken wij onder de Zeespiegel en is het waterbeheer een echte uitdaging! Dit is zichtbaar aan onze dijken langs de rivieren, waarbij er op dit moment veel geld wordt uitgetrokken aan het Dijkversterkingsproject Kinderdijk -Schoonhoven. Daarnaast zullen de boezemkaden in de komende jaren moeten worden versterkt. 

Vorige jaar is het Deltaplan  behandeld in de gemeenteraden van de Alblasserwaard Vijfheerenlanden en dan wordt je met neus op de feiten gedrukt. Bij een dijkdoorbraak in de Alblasserwaard kunnen wij 6,5 meter onder water komen te staan. Zelfs op de 2e verdieping van mijn woning staat dan een halve meter water. Dit gebied vraagt dus om een "Dijk van veiligheid." 

Juist nu de Rijksoverheid nog maar de helft van de benodigde dijkverzwaringen financiert en de andere helft opgebracht moet worden door de Waterschappen is het belangrijk om op te komen voor de belangen van de inwoners en ondernemers in het gebied. De Rijksoverheid bezuinigd dus op veilige dijken en juist op veiligheid mogen wij niet beknibbelen. Het belang van goed waterbeheer wordt alleen maar groter door de stijging van de zeewaterspiegel en het inklinken van ons polderlandschap. Naar verwachting zullen grote uitschieter zich voor gaan doen in waterstanden. Wij hebben toch een verantwoordelijkheid dat wonen en werken over 100 jaar ook nog mogelijk moet zijn! 

Om de lasten betaalbaar te houden zal Het Waterschap alleen de kerntaken uit kunnen voeren, zoals dijkbeheer, peilbeheer, de afvalwaterketen en wegen beheer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Juist wij hebben de Bijbelse opdracht om als goed rentmeester de aarde te bebouwen en te bewaren. 

Ook het zuiveren van het afvalwater is een kerntaak van het Waterschap. Dit moet zorgvuldig en energie neutraal worden uitgevoerd om de kosten betaalbaar te houden. Schoon water is van levensbelang voor mens en dier.

De agrarische sector in ons gebied is gebaad bij een goed peilbeheer en schoon water. Deze sector is de "Witte Motor" van het gebied en daarbij moet het mogelijk zijn dat deze ondernemers ook een toekomstperspectief hebben in ons drassige veenweidegebied 

"Zwemmen of stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan! De SGP voegt de daad bij het Woord!

Kies op d.v. 18 maart voor SGP-Rivierenland!