Blog Jack van der Hout, februari 2015

door: Jack van der Hout

We hebben als fractie weer een keurig schema gekregen wie op welke tijd een stukje mag aanleveren op de website. Op de fractievergaderingen wordt aan het einde even naar het schema gekeken. Ik ben weer aan de beurt voor een blog. Dat doe ik overigens met genoegen! Wel even tijd maken…
"Ik ben heel tevreden met “Molenwaard nabij”. "

Wat speelt er nu? Het belangrijkste onderwerp is: “gemeentelijke herindeling”. Wat is er de afgelopen jaren al niet over vergaderd! Je vraagt je als raadslid wel eens af, waar het allemaal heen moet. De grote operatie om te komen tot Molenwaard is nog niet afgelopen of er kwam een commissie Schutte. Want herindeling moest er komen! Gemeenten kregen veel meer taken en dat kan alleen als je ambtelijk en bestuurlijk groot genoeg bent.

Als ik nu om me heen kijk, is herindeling langzamerhand geen mode meer. Het speelt nog wel, maar dan als pure noodzaak. Giessenlanden heeft aan Molenwaard gevraagd om samen te onderzoeken of we samen kunnen gaan. Ik vraag mij af of het zin heeft. Er zijn tal van gemeenten in Nederland die klein zijn, en toch nog nooit over herindeling hebben gesproken. Waarom zouden we koste wat kost doorgaan op het pad van herindeling?  Bovendien is Molenwaard zeker groot genoeg om zijn eigen broek op te houden. Ik verwacht dat we in onze eigen gemeente de komende jaren onze handen nog vol zullen hebben met bezuinigingen en efficiënter werken. “Molenwaard nabij” kan nog lang worden doorontwikkeld. Per slot van rekening is het gemeentekantoor in Bleskensgraaf pas kort geleden gesloten. Ik ben heel tevreden met “Molenwaard nabij”. Van mij mag het zo doorgaan, en hoeft het niet “Alblasserwaard  nabij” of iets dergelijks te worden.

Moeten we dan niets doen? Dat zou niet goed zijn. Het is onze plicht, zeker vanuit onze achtergrond, om te helpen waar nodig. Ik denk dat het wel anders kan. Per slot van rekening zijn er nog genoeg gemeenschappelijke regelingen. En, zoals we samenwerken met Alblasserdam kan het ook met Giessenlanden, en mogelijk ook meer en intensiever. Maar samengaan, dat is wat mij betreft op dit moment een stap te ver.