Blog Piet Vat, januari 2015

door: Piet Vat

De tijd vliegt voorbij. Inmiddels is de eerste maand van dit nieuwe jaar 2015 alweer geschiedenis geworden. Een maand waarin dingen zijn gebeurd in de wereld rondom ons heen die ons diep hebben geschokt. Dan denken we aan de aanslagen gedaan in Parijs, in Verviers, de verder gaande radicalisering van aantallen jongeren, de bloedige optredens van de IS en Boko Haram en de vele spanningen die er zijn in de wereld. Dichterbij (zoals b.v. Oekraïne) en verder weg (zoals b.v. Jemen en het Midden Oosten), of nog dichterbij, afgelopen week de gijzeling in ons eigen land, in Hilversum, in het NOS gebouw.
"Onze vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving waar we erg zuinig op moeten zijn"

Januari 2015 heeft zijn intrede gedaan en kijkend en luisterend naar alles wat er rondom ons heen gebeurt, gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen en moorden in verschillende werelddelen, naar de verdrukten, naar de onderdrukten, naar hen die in oorlogsgebied moeten leven etc.
Wat leven wij dan in Nederland in een bevoorrecht land. Wat leven wij dan in Molenwaard in een bevoorrechte gemeente. Het is goed en het is noodzakelijk dat we hen die lijden, die verdrukt worden en bij hen waar diepe wonden zijn geslagen, dagelijks gedenken en herdenken.

Na deze vrij ongebruikelijke inleidende woorden van mijn blog, wil ik u/jou graag weer op hoofdlijnen meenemen in datgene wat ik in de achterliggende maand januari in bestuurlijk opzicht heb mogen doen voor onze samenleving.

Dichtbij, Persoonlijk
Nieuwjaarsreceptie
Januari is de maand van elkaar ontmoeten tijdens de verschillende nieuwjaarsrecepties. Die waren er ook in deze afgelopen maand weer genoeg en het is altijd weer goed en fijn om elkaar, in wat voor verband en samenwerking dan ook, al het goede en veel heil en zegen toe te wensen. Van de verschillende nieuwjaarsrecepties wil ik er toch wel 1 speciaal uit halen en dat is de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente Molenwaard. Dit jaar werd deze gehouden in De Spil in Bleskensgraaf. Wat een fantastische avond! Heel veel handen hebben we deze avond als college en raad mogen schudden. Ruim 400 mensen hebben we deze avond mogen begroeten en met velen ook gesproken. Nou ja spreken, soms was het meer schreeuwen. Dat dan weer wel. Het geluidsvolume mocht van mij echt wel een paar tandjes zachter. Het was ongetwijfeld als achtergrondmuziek bedoeld, maar het zat knap op de voorgrond, maar goed, verder was het een bijzondere avond.
Ook door dit soort ontmoetingen ervaar ik persoonlijk steeds meer en meer dat we als college, als raad en organisatie steeds dichter bij onze inwoners worden gezien en ervaren.
Onze hele manier van werken is erop gericht om juist dichtbij, persoonlijk en in onze dorpen en stadje zichtbaar aanwezig te zijn.

Collegevergaderingen
Ook onze wekelijkse collegevergaderingen hebben we op verschillende locaties gehouden. Ik noem ze toch even. Als college vergaderden we in Bleskensgraaf in De Spil, in Wijngaarden in ’t Wingerds Hof, in Brandwijk bij ‘Met Elkaar Voor Elkaar’ en in Kinderdijk in het Waardhuis. Zo proberen we iedere keer weer ergens in onze gemeente te zijn en te vergaderen maar er vooral te zijn voor onze samenleving. Ik probeer altijd wel via Twitter aan te geven waar we zitten zodat u/jij niet hoeft te zoeken waar we ergens ‘uithangen’.

Overigens is het op verschillende locaties vergaderen op zich al heel bijzonder om te doen, maar het was voor ons wel heel verrassend toen we als collegeleden dinsdag de 20e januari binnen kwamen op de locatie van ‘Met Elkaar Voor Elkaar’ in Brandwijk en daar gelijk mee konden doen aan de ochtend gymnastiek die daar aan de ouderen gegeven werd onder leiding van personeel van de AV Zorggroep! Ontzettend leuk om zo de dag met elkaar als bewoners en college te beginnen!

Vrijwilligersavond
Ik heb ook een uitnodiging gekregen van de L&N Smitstichting om, samen met mijn vrouw, aanwezig te zijn op hun vrijwilligersavond. Op deze avond werden de vrijwilligers van de L&N Smitstichting in het zonnetje gezet en hen werd als dank voor hun (tomeloze) inzet een lopend buffet aangeboden.
Namens de gemeente heb ik onze grote waardering en grote dank voor hun inzet uitgesproken. Een gemeenschap zonder vrijwilligers is onmogelijk. Onze vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving waar we erg zuinig op moeten zijn, en die onze brede waardering verdienen.

Onze vrijwilliger coördinatoren, die voor ons als gemeente Molenwaard, de ‘oliemannetjes’ zijn om de verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk zijn voor ons een belangrijke schakel geworden. Kijk op de site van vrijwilliger Molenwaard waar ze wanneer bereikbaar zijn en maak ook eens gebruik van de vraag- en aanbod site die te vinden is op de site van Molenwaard Actief. Help mee om vrijwilligers te werven en vrijwilligers te plaatsen!

Persoonlijke gesprekken in de dorpen
Ik kom ook regelmatig bij inwoners van onze gemeente aan huis voor een persoonlijk gesprek. Vaak zijn dat van die heerlijke ‘geniet-momenten’. Zo overkwam het me ook de afgelopen maand weer een aantal keren om bij ‘deze en gene’ thuis in gesprek te komen. Prachtig! Vooral als het inwoners zijn die ik dan heel oneerbiedig bestempel als ‘dorpsoudsten’. Mooi om ook op zo’n wijze inzicht te krijgen in het ‘wel en wee’ van een dorp. Ook mooi om in dit soort gesprekken ook signalen mee te krijgen vanuit de samenleving. Wat een voorrecht dat de lijntjes tussen onze inwoners en het bestuur van de gemeente zo kort zijn. Over en weer weten we elkaar te vinden en weten we van elkaar af.

Kerkbezoek
Ik probeer 1 zondagochtend in de maand één van de kerkdiensten bij te wonen in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.
Afgelopen maand was ik op de eerste zondagmorgen van dit jaar te gast in de Maranathakerk. Fijn om ook op deze wijze ‘op te gaan’. Ik ben altijd weer blij verrast door de gastvrijheid die je in de kerken tegenkomt. In de kerk waar ik lid van ben worden traditioneel de psalmen gezongen. In een aantal andere kerken zijn dat daarnaast ook liederen en gezangen. Er liggen altijd wel lied- of gezangenboeken ‘op de plank’ om mee te kunnen zingen. Deze keer trof ik het niet. De liedboeken waren op. Terwijl ik de kerk inliep zei één van de hulpkosters: gewoon uit je hoofd zingen Piet! Ik zei: dat gaat een uitdaging worden…… Even later werd er op m’n schouders getikt en kreeg ik kopieën van de te zingen liederen aangereikt. Kijk, dat vind ik nou helemaal geweldig! Overigens vond ik het heel verrassend dat de predikant in zijn preek ook wees op de grote veranderingen in het sociaal domein met ingang van dit jaar en hoe belangrijk het is om ‘naar elkaar om te zien’ en er voor elkaar en voor de zwakken in de samenleving te zijn. Mooi om zo ook als (kerkelijke) samenleving met de veranderende omstandigheden om te gaan.

Open raadsavond met ondernemers
Dinsdag 27 januari was een open raadsavond waarbij de ondernemers van onze gemeente van harte waren uitgenodigd om met hen een start te maken met een zogenaamd ‘economisch actieplan’. Mooie avond waarbij een dikke 50 ondernemers uit Molenwaard aanwezig waren. De avond werd gehouden op het industrieterrein Gelkenes, in de kantine van Van der Vlist Speciaal en Zwaar transport BV, een pracht bedrijf met een werkgebied ‘all over the world’.
Naast het feit dat het een interactieve avond was, was het ook een gelegenheid bij uitstek om te netwerken met de aanwezige ondernemers. Mooi en fijn om dit te doen en zo weer verdere contacten met elkaar te leggen.

Opening Sterkatwerk bij Montapacking
Op vrijdag 30 januari mocht ik de officiële openingshandeling verrichten waarbij de samenwerking tussen Sterk@werk en Montapacking Molenaarsgraaf definitief werd bezegeld. Op deze link is te lezen wat het weekblad Het Kontakt op 20 januari jl. hierover schreef. 
Prachtig om dit te mogen doen, maar vooral ook prachtig omdat hiermee weer een aantal inwoners van onze gemeente Molenwaard die met beperkingen leven, op deze wijze de mogelijkheid krijgen om in eigen woonomgeving ook te kunnen werken, als opmaat en opstap naar een arbeidsplek in de samenleving.

Overigens heeft Sterk@werk eind vorig jaar oktober ook al een snoepwinkel Bijzonder Zoet geopend in Bleskensgraaf, waar u/jij geholpen wordt door onze medebewoners die met een beperking leven. Loop hier gerust ook eens binnen. Krijg je zeker geen spijt van…..!

Decentralisaties
Het is dan zover! Het is 1 januari 2015 geworden. Als gemeente Molenwaard zijn we nu verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatie.
Ik kan op zich natuurlijk nog weinig concreets zeggen over ervaringen tot nog toe. Daarvoor is de tijd nog te kort, maar ik wil u wel ‘meenemen’ in wat tot nu toe onze ervaringen zijn geweest, maar voordat ik dat doe wil ik hier en nu eerst aangeven dat ik het echt geweldig vind dat ik de afgelopen maand een paar keer ben aangesproken waarin men mij meedeelden over zorgen die men had over bepaalde gezinnen/personen in de samenleving binnen het sociaal domein die ‘buiten de boot’ dreigen te vallen. Daar mag u mij, daar mag u ons als gemeente altijd op aanspreken en op attenderen. Hier doen we echt wat mee!

Bereikbaarheid in Molenwaard
Zoals bekend hebben we in de gemeente Molenwaard een helpdesk ingericht. Deze helpdesk is bereikbaar onder telefoonnummer 14 0184.
Zit u/jij met vragen of onduidelijkheden over één van de onderwerpen Jeugdzorg, Wmo of Participatie, de website van de gemeente Molenwaard heeft een schat aan informatie op dit gebied en is op de link van Sociaal Domein Molenwaard te vinden. Klik er maar gewoon op en kijk wat voor u van toepassing is.
De helpdesk is overigens 5 dagen per week bereikbaar (op vrijdag tot 12.00 uur). Afhankelijk van de ervaringen zullen we de komende periode bekijken of de helpdesk in deze vorm moet blijven bestaan of dat we de gestelde vragen op een andere wijze gaan stroomlijnen. Op dit moment komen er gemiddeld nog geen 10 vragen per dag binnen. De meeste vragen gaan overigens over de onderwerpen PGB en Jeugdzorg.

Huishoudelijke Ondersteuning
Rondom de Huishoudelijke Ondersteuning hebben we binnen Molenwaard de afspraak met de zorgleveranciers gemaakt dat van alle bestaande afspraken de eventuele wijzigingen in de professionele betaalde ondersteuning per 13 juli 2015 doorgevoerd zullen worden.

In de raad van januari werden door de Partij van de Arbeid vragen gesteld over de Huishoudelijke Ondersteuning. Zij hadden signalen opgevangen dat er zorgleveranciers waren die de wijzigingen al per direct door wilden voeren. Mooi dat deze signalen binnen komen. Daardoor hebben we direct n.a.v. deze signalen kunnen acteren naar de zorgleveranciers en dan blijkt het gelukkig allemaal op misverstanden te berusten. De zorgleveranciers weten en beseffen dat de eventuele vermindering van het aantal uren pas geeffectueerd worden met ingang van 13 juli 2015 en zullen dit nog eens extra communiceren naar hun medewerkers toe. Goed om te weten dus!

Sociale Teams
Ook onze sociale teams zijn van start gegaan. Deze week ben ik bijgepraat over de eerste ervaringen die zij hebben opgedaan vanaf 1 januari. Goed om te horen dat de sociale teams al de nodige bekendheid hebben opgedaan en er ook al volop ‘zaken’ zijn aangeboden op het gebied van het sociaal domein die zeker opgepakt moeten worden. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen. Gaat ongetwijfeld vervolgd worden….

Overleg met staatssecretaris
Ik heb, samen met een aantal andere wethouders uit het hele land, een bijeenkomst bijgewoond met staatssecretaris van Rijn in Dordrecht. We hebben met elkaar over diverse onderwerpen gesproken waarover zorgen en onduidelijkheden zijn. Dan moet u/jij denken aan onderwerpen als ‘Beschermd Wonen’, de werking bij de Sociale Verzekerings Bank, het onderwerp PGB, het ‘woud’ aan meldpunten, extra toeslag HH etc.
Mooi en goed om de lijnen kort te houden en elkaar op de hoogte te blijven houden over de ontwikkelingen.

Predikantenoverleg
Ook met een afvaardiging van predikanten in de gemeente Molenwaard hebben we aan tafel gezeten in de ‘huiskamer van Ottoland en Goudriaan’ om ook hen ‘mee te nemen’ in de ontwikkelingen op het sociaal domein. Het is goed en mooi dat burgerlijke overheid en kerkelijke overheid elkaar ook op dit gebied weten te vinden en elkaar daarin dus ook kunnen versterken.

Raadswerkgroep bij De Haven van Philadelphia in Nieuw-Lekkerland
Met de woordvoerders van de politieke partijen in Molenwaard en met vertegenwoordigers van de Wmo Adviesraad Molenwaard komen we zo’n beetje om de 6 weken bij elkaar om elkaar over en weer bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein.
Vorig jaar hebben de raadsleden aangegeven de bijeenkomsten niet meer op een vergaderlocatie van de gemeente te willen houden, maar op locatie bij zorgaanbieders in de breedste zin van het woord. Deze week was het oog gevallen op Woonlocatie De Haven van zorginstelling Philadelphia in Nieuw-Lekkerland.
Om 17.30 uur was het verzamelen geblazen en werden we uitgenodigd om met de bewoners mee te eten. Verspreid over de 3 verdiepingen van het gebouw hebben we als raadswerkgroepleden met 3 bewonersgroepen meegegeten. Wat een belevenis! Helemaal geweldig! De eerlijkheid, de openheid, de spontaniteit en de aanhankelijkheid van de bewoners waren soms ontroerend maar zeker ook hartverwarmend. Na het eten moesten we uiteraard eerst meehelpen af- en opruimen. Maar dat moest wel heel erg snel gebeuren, want de bewoners stonden werkelijk te trappelen van ongeduld om hun woning aan ons te laten zien. Wat een enthousiasme, wat een trots, maar ook wat een prachtige woonlocatie voor de bewoners. Echt een plaatje om te zien en een woning waar je met recht trots op kan zijn.
Na de rondleiding door bewoners kregen we van het management een presentatie voorgeschoteld waarin we te horen kregen waar zij allemaal voor stonden, wat er allemaal gebeurde, hoe de organisatie in elkaar zat, hoe trots, blij en dankbaar men was over de vele vrijwilligers waar zij over konden beschikken, over de zorgen m.b.t. de veranderingen in het sociaal domein etc. etc. Kortom, door op deze wijze op locatie ons voor te laten lichten door professionals en met bewoners in contact te komen, gaan we als politieke bestuurders nog meer gevoel krijgen waar het allemaal om gaat en waar we het allemaal voor doen. Daarna werd het voor ons echt tijd om aan onze eigen vergadering te beginnen.
Als raadswerkgroep hebben we een heel positief gevoel overgehouden om op deze manier met de zorgaanbieders en zorgvragers in contact te komen. Gaan we echt meer doen DV!

Afsluitend
Ik weet het, ik kan niet alles opschrijven en alles met u delen. Ik hoop u wel op deze wijze (meer) inzicht te geven waar we allemaal mee bezig zijn. Als er vragen en/of onduidelijkheden bij u/jou leven, schroom niet, maar neem dan vooral contact met me op. Ik ben via mail bereikbaar onder piet.vat@gemeentemolenwaard.nl, via twitter @vatpiet en ook op Facebook ben ik te vinden.

Bellen kan natuurlijk ook. Bel 14 0184 en u/jij word naar mij doorgeschakeld.

Hartelijke groet
Piet Vat
Wethouder gemeente Molenwaard.