Blog Bas de Groot

door: Bas de Groot

In de kerstvakantie weer een ervaring rijker door een kijkje te nemen bij het dijkversterkingsproject Kinderdijk -Schoonhoven. Wat is het kaal, donker en somber door de sloop van verschillende woningen en het landschap wat is gekapt.
"Veilig wonen en werken in ons gebied alleen maar mogelijk met sterke dijken. "

Tijdens zo'n bezoek gaan je gedachten terug naar 1953! Ook al heb ik het zelf niet meegemaakt, je kunt in gedachte  de zwart- witfilm afdraaien: woest, dreigend en haast voelbaar koud water dat zich een weg baant over land, waar her en der het dak van een half uit elkaar gevallen boerderij steekt. Meer dan 1800 slachtoffers, vele mensen dakloos, veel fysiek en persoonlijk leed. Na deze ramp, zijn wij direct gaan werken aan onze waterveiligheid. Ingenieuze Deltawerken van wereldformaat werden uitgevoerd.

"ingrijpende dijkverbetering is dus noodzakelijk om ons gebied te beschermen tegen het water"

Veilig wonen en werken in ons gebied alleen maar mogelijk met sterke dijken. Zonder dijken zal ons gebied regelmatig onder water staan!

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en onze rivieren krijgen alleen maar meer water te verwerken. Werken aan waterveiligheid is noodzakelijk om de inwoners en de bedrijven te beschermen tegen het water. Dit betekent dat de dijken en kades in ons gebied regelmatig moeten worden onderhouden en verbeterd. Veiligheid voor alles, echter wel op basis van een sobere, doelmatige en betaalbare aanpak om het in de toekomst het gebied werk- en leefbaar te houden!

Na deze dijkversterking zijn wij er nog niet. Het nieuwe Deltaprogramma ligt al weer klaar met hogere veiligheidsnormen. Dit programma houdt er rekening mee dat de kans op overstroming nog kleiner mag zijn. Hierdoor moeten de dijken in de toekomst  nog stabieler worden gemaakt en verder worden verhoogd. Ondanks alle gevolgen voor de dijkbewoners, zal er steeds gezocht worden naar doordacht maatwerk, waarbij de bijzondere cultuurhistorische met het bijbehorende landschap zal worden bewaard. Bij herbouw van woningen op de dijk, zijn er mogelijkheden om deze opvijzelbaar te bouwen, waardoor slopen herbouwen tot het verleden behoren bij een volgend dijkversterkingsproject.

Op d.v. 18 maart 2015 zijn er weer de verkiezingen voor zowel de provinciale staten als de Waterschappen. Het is goed dat de waterschappen apart staan, om de taken op het gebied van water en veiligheid op een zorgvuldige wijze kunnen behartigen. Als de taken bij de gemeenten zullen liggen, is de kans groot dat er bezuinigd zal worden op dit onderdeel en dat er extra geld wordt uitgegeven aan sport. Veiligheid voor alles! Er mag wat ons betreft niet bezuinigd worden op waterveiligheid! Laat op d.v. 18 maart 2015 uw stem voor het Waterschap niet verloren gaan. Ondergetekende zal zich komende periode inzetten voor de SGP-verkiezingscampagne Waterschap Rivierenland, als 5e op de kieslijst.

Wij wensen u een gezegend 2015 toe en als u vragen , suggestie of opmerkingen heeft. Ik ben te vinden op www.sgpmolenwaard.nl. Wij staan ook in 2015 weer voor klaar!

Een hartelijke groet,
Bas de Groot
Raadslid Gemeente Molenwaard.