laatste blog Piet Vat van 2014!

door: Piet Vat

Hoe snel kan het gaan! Zo staan we aan het begin van een nieuw jaar en zo zijn we weer aan het einde van dat jaar gekomen. Het jaar 2014. Een bewogen jaar.
"Ik daag u uit om rond u heen te kijken om te bezien of er ergens hulp nodig is."

Een jaar met veel spanningen, een jaar met vreugdevolle momenten, een jaar met veel verdriet, een jaar van afscheid nemen van geliefden, een jaar van verschrikkelijke gebeurtenissen en rampen in de wereld, een jaar van voorbereiding op de grootste decentralisaties en bezuinigingen vanuit het Rijk op het gebied van het sociaal domein richting de gemeenten zoals nog nooit eerder vertoond, een jaar …….. zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Eén ding is zeker: het jaar 2014 ligt weer achter ons met alles wat het met zich mee heeft gebracht en met alle herinneringen van onze kant.

Het is niet mijn bedoeling om in deze blog een terugblik te geven op het jaar dat achter ons ligt. Dat laat ik graag aan anderen over, die daar veel beter in zijn dan ik. Ik zou u nog graag op enkele hoofdlijnen even mee willen nemen in wat mij bestuurlijk in Molenwaard de laatste periode van dit jaar heeft bezig gehouden.

Sociaal Maatschappelijke Ontwikkelingen

Het zal u/jou niet verbazen dat ik dan begin met de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein.
De grootste operatie, die zijn weerga in onze geschiedenis niet heeft gekend, speelt zich nu af. Door de decentralisaties van AWBZ/ Wmo, Jeugdzorg en Participatiewetgeving van die zorgtaken die vanaf 1 januari 2015 naar de gemeenten worden overgeheveld, zijn alle vaste ijkpunten op deze gebieden verdwenen, uit uw/onze handen geslagen.

Zorgen om te zorgen voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener

Ik begrijp als geen ander dat dit voor heel veel van onze inwoners onzekerheid met zich mee heeft gebracht en nog steeds meebrengt. Als gemeente Molenwaard hebben we er alles aan gedaan wat in ons vermogen lag om onze inwoners zo goed als mogelijk voor te bereiden op de veranderingen in het komende jaar.
Ik ben ervan overtuigd dat we daar redelijk goed in zijn geslaagd. Dit klinkt wellicht arrogant in uw/jouw oren, maar zo is het echt helemaal niet bedoeld. Ik bedoel het echt serieus! Wat we als gemeente konden doen hebben we gedaan.

Zijn er dan geen zorgen binnen en over het sociaal domein? Natuurlijk wel! Denk alleen al aan de vele ontslagen die er vallen bij de onder ons zo bekende AV Zorggroep, maar ook bij de andere onder ons bekende professionele zorginstellingen.
Zorgen en onzekerheid bij hen die het ontslag hebben aangezegd gekregen, en dus ook zorgen en onzekerheid bij hen die de zorg ontvingen. Hoe gaat het nu verder? Krijg ik nog wel de hulp die ik had? Wie gaat mij straks helpen? Wat betekent dit allemaal financieel voor mij?
Hoe gaat het straks met mijn Huishoudelijke Hulp? Hoe is de zorg voor mijn kind straks geregeld rondom het Passend Onderwijs? Wanneer krijg ik wat te horen over de veranderingen en van wie dan?

Informatie aan zorgvrager en zorgverlener

In de verschillende bewonersbijeenkomsten heb ik daar uiting aan gegeven. Informatie via de Sociaal Domeinkrant (hebt u/jij hem nog? Er staat blijvende handige informatie in!), via een algemene brief, via persoonlijke brieven, via de bewonersbijeenkomsten waar veel informatie kon worden opgehaald, via onze helpdesk, via onze medewerkers, via onze volksvertegenwoordigers uit de raad van Molenwaard, via persoonlijke gesprekken etc. etc.
Ik ben er ook van overtuigd dat er nog vele vragen zijn blijven hangen; dat er bij u/jou nog de nodige onduidelijkheid aanwezig is; dat we nog niet alles weten etc. etc.

Hoe verder in Molenwaard?

Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij met z’n allen in Molenwaard in staat zijn om in gezamenlijkheid de verdere zoektocht met elkaar te vervolgen en te vervolmaken.
Natuurlijk, er gaat veel veranderen. Natuurlijk, vanuit het Rijk vandaan is het een bezuinigingsslag die plaatsvindt en waar we op gemeentelijk niveau met elkaar uit moeten gaan komen. Natuurlijk kan het niet allemaal blijven gaan zoals het ging. Als we dat zouden doen, dan gaat de zorg echt onbetaalbaar worden en hebben we straks helemaal niets meer. Dat is iets wat we echt willen en moeten voorkomen. U/jij moet geholpen kunnen blijven worden, op wat voor manier of wijze dan ook. Met behulp van eigen omgeving, vanuit het of een sociaal netwerk en als het niet anders kan, door professionele hulp.

Weet dat we als gemeente Molenwaard er voor u zijn. Weet dat we als gemeente Molenwaard er zoveel als mogelijk aan zullen doen om, als dat nodig mocht zijn, samen met u naar een passende oplossing te zoeken.
Zit u met vragen of onduidelijkheden, schroom niet en neem contact met ons op!

Alleen als we in gezamenlijkheid hierin optrekken kunnen we het ook samen aan! Ik heb al eens meer gezegd dat ik het eigenlijk als een ‘zegen’ beschouw dat we met deze decentralisaties, en de daarmee gepaard gaande bezuinigingsopdrachten, te maken hebben gekregen.

Waarom dan?

Omdat we weer (meer) naar onze naasten, naar onze buren, naar onze straat of wijk of dorp om gaan zien. We hebben in ons dorp Brandwijk een belangenbehartigingsvereniging die de mooie naam ‘Met Elkaar Voor Elkaar’ met zich meedraagt. Hoe toepasselijk! Zeker ook in het sociaal domein.
Gaat er nu niets meer fout dan? O zeker wel, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Helaas kan ik geen garantie geven dat dat niet het geval zal zijn. Maar als het ergens niet goed gaat, laat het ons dan s.v.p. weten zodat we, ook hier weer, in gezamenlijkheid naar een oplossing kunnen werken.

Uitdaging

Ik daag u uit om mee te doen.
Ik daag u uit om rond u heen te kijken om te bezien of er ergens hulp nodig is.
Ik daag u uit om naar elkaar om te zien.
Ik daag u uit om oog te hebben voor elkaar, zodat we als inwoners van Molenwaard met recht, met trots en met passie kunnen zeggen dat we hier in gezamenlijkheid een omgeving hebben gecreëerd met elkaar en voor elkaar.
Gaat u de uitdaging aan?  Schroom niet, neem indien van toepassing, contact met ons op!!

Dienst Gezondheid en Jeugd

Ik ben de afgelopen weken niet alleen druk geweest op het gebied van het sociaal domein, maar ook met de Dienst Gezondheid en Jeugd, u weet wel, onze voormalige GGD, die helaas weer in financieel noodweer zit. Dit heb ik al eens in een eerdere blog begin dit jaar gemeld.
Nu is het natuurlijk ontzettend makkelijk om maar gelijk te gaan wijzen en te gaan roepen wat er allemaal fout is gegaan, wie die fouten allemaal heeft gemaakt en wie er allemaal (bestuurlijk) heeft zitten slapen.
Laat ik helder zijn: er zijn fouten gemaakt, er zijn veel onduidelijkheden, er is bestuurlijk niet altijd adequaat opgetreden en daar baal ik ook ontzettend van! Het is echt niet goed te praten dat de gemeenten nu weer de tekorten ‘bij moeten passen’. Ik besef ook heel erg goed dat het aan onze eigen inwoners van Molenwaard bijna niet is uit te leggen dat we in onze gemeente moeten bezuinigen op bijvoorbeeld groenonderhoud, op subsidies aan verenigingen, op dorpshuizen etc. terwijl we aan de andere kant aan een gemeenschappelijke regeling (zoals de Dienst Gezondheid en Jeugd) fors gemeenschapsgeld bij moeten leggen. Onverteerbaar maar wel werkelijkheid.

Sinds medio dit jaar mag ik DB lid zijn van deze dienst en verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering. Voorwaar geen kleine opgaaf omdat we als bestuur de opdracht van de gemeenten hebben gekregen om zowel de financiën als de bedrijfsvoering weer op orde te krijgen. Daar zijn we nu ontzettend hard mee bezig. De basis hiervoor is nu gelegd. We weten waarvoor geld binnenkomt en waarvoor geld uitgegeven wordt. Alleen, er is geen evenwicht. Als ik het erg simpel zeg, dan bedoel ik te zeggen dat we meer geld uitgeven dan dat er binnen komt. Dat betekent dus dat we als Dienst Gezondheid en Jeugd of te goedkoop werken en dus geen kostendekkende bedrijfsvoering voeren of de taken worden op een inefficiënte wijze uitgevoerd of we moeten als Dienst Gezondheid en Jeugd kritisch gaan kijken naar de niet-wettelijke taken die uitgevoerd worden. Moeten we deze taken wel doen en zo ja, tegen welke prijs dan? En zo nee, dan zal een plan van aanpak gemaakt moeten worden hoe hiermee om te gaan.
Alle 17 gemeenteraden van deze gemeenschappelijke regeling krijgen rond maart 2015 de gelegenheid om gefundeerde keuzes te maken om er zorg voor te dragen dat de Dienst Gezondheid en Jeugd zowel financieel als kwa bedrijfsvoering weer ‘gezond’ gaat worden.

Deze dienst is het ook waard om een gezond bedrijf te zijn. Zij speelt een forse rol van betekenis in onze samenleving en is eigenlijk niet meer bij de gemeenten weg te denken. Om een idee te krijgen wat deze gemeenschappelijke regeling voor onze gemeenten betekent nodig ik u uit om eens op de site van de dienst te kijken, te weten:  http://www.dienstgezondheidjeugd.nl/ Het is de bedoeling dat u straks ook per gemeente kunt zien wat de dienst voor haar betekent en wat voor de diverse gemeenten het gezondheidsbeleid precies inhoudt. Via deze site kunt u/jij dus straks ook op onze gemeente Molenwaard die informatie ophalen.

In de samenleving

De afgelopen weken zijn we ook weer veelvuldig op bezoek geweest bij diverse verenigingen, ondernemers, initiatiefnemers binnen het sociaal domein. Ik vind het iedere keer weer een feest en een verrassing om bijeenkomsten bij te wonen en gesprekken te voeren met onze inwoners over de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Zomaar een greep:

Ik mocht een 3-tal bijeenkomsten openen in sessies waar onze mantelzorgers centraal stonden, te weten in Nieuw-Lekkerland, Groot-Ammers en Bleskensgraaf. Geweldig om iedere keer weer te horen en te zien met hoeveel passie onze mantelzorgers bezig zijn om zorg te dragen voor hun geliefden, voor hun familie, vrienden of bekenden. Ik blijf diep respect houden voor al deze mensen die zich hiervoor inzetten; die hier niet om gevraagd hebben, maar die dit zijn ‘overkomen’ en uit naastenliefde of plichtsbesef oppakken.

Daarnaast mocht ik met diverse besturen van dorpshuizen aan tafel zitten om met hen over de toekomst van hun dorpshuizen te overleggen. Geen eenvoudige opgave, maar ook hier geldt dat we gezamenlijk optrekken met als doel er gezamenlijk ook uit te komen.

Met verschillende initiatiefnemers heb ik gesproken die met plannen rondlopen om een zogenaamde ‘huiskamer van de Waard’ in één van de dorpen op te richten.
Ik vond het geweldig om even aanwezig te mogen zijn bij een ‘high-tea’ van alle vrijwilligers van de ‘Huiskamer van Oud-Alblas’ en de ‘Huiskamer van Ottoland/Goudriaan’. Geweldig wat deze vrijwilligers op poten hebben gezet om verschillende doelgroepen binnen de dorpen met elkaar te verbinden, te ontmoeten en activiteiten mee te ontplooien.

Geweldig was ook de bijeenkomst van de PCOB Liesveld. Ik mocht daar in een volle zaal, samen met 2 beleidsambtenaren uitleg komen geven over de veranderingen in de zorg. Kijk eens voor meer informatie over deze bijeenkomst op de site van de PCOB: PCOB afdeling Liesveld

Ik kreeg een uitnodiging om aanwezig te zijn op de traditionele kerst-koffie-ochtend met alle vrijwilligers van de Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek. Ook weer zo’n prachtige bijeenkomst met zoveel vrijwilligers die zich allemaal belangeloos inzetten voor onze medemensen die niet meer alles zelf kunnen doen. Ook hier mocht ik, namens de gemeente Molenwaard, dank en waardering uitspreken richting de vrijwilligers voor alles wat zij voor onze samenleving doen.

Ten slotte, om maar niet meer te noemen, ook weer overleg gehad met één van de vele zorgboeren die we in Molenwaard rijk zijn. Wat ben ik blij dat we als gemeente zoveel zorgboerderijen in ons midden mogen hebben die zorgdragen voor de nodige dagactiviteiten en dagopvang voor hen die dat nodig hebben.

Bovenstaande bijeenkomsten voelen aan als een ‘oase’ in alle hectiek waar ik normaal gesproken mee van doen heb. Het zijn van die prachtige momenten die mij weer energie geven, die mij ook laten zien waar we het allemaal voor doen! Dan gebeurt het regelmatig dat je van een zware bestuurlijke vergadering zomaar in een totaal andere wereld terecht komt, waar je weer kan en mag ontspannen.

Wens

De kerstdagen liggen inmiddels weer achter ons. Samen met Lena, mijn vrouw, zijn we de kerstweek weggeweest met onze kinderen en kleinkinderen. Ook dat voelde aan als een oase. Geen bestuurlijke hectiek, geen overvolle agenda, geen ‘alle avonden weg’, maar een hele week alle dagen en avonden, samen met m’n vrouw, met al onze kinderen en kleinkinderen gezellig doorgebracht.

Kerst hebben we met elkaar in alle rust en vrijheid mogen vieren in Zeeuws-Vlaanderen. Herdenken van de geboorte van de Heere Jezus. Hij, Die de gestalte van een Mens heeft aangenomen. Hij, Die op de wereld kwam voor verloren zondaren. Als Hij niet op deze wereld was gekomen, was er voor ons geen mogelijkheid geweest om zalig te kunnen worden.

Is Hij ook voor u, voor jou, voor mij geboren in Bethlehem ’s stal?

Aan het einde van het jaar 2014 wens ik u allen een hele goede jaarwisseling toe en alle goeds, heil en zegen voor het nieuwe jaar waarbij ik hoop, wens en bid dat u en ik de gezondheid, de kracht en de wijsheid van onze God ook weer in het nieuwe jaar zullen mogen ontvangen in wat voor werk u/jij ook doet of onder welke omstandigheden u/jij ook verkeert.

Hartelijke groet
Piet Vat
Wethouder gemeente Molenwaard.