Weblog Jack van der Hout

door: Jack van der Hout

Hierbij weer een weblog van mijn hand. Het is mijn derde, en ik hoop dat ik u een stukje mee kan nemen in belevenissen van een raadslid.

 

Beste lezers,

Over waterbeheer, verkeersplannen en de opening van een brandweergarage.

Het is een bijzondere tijd voor gemeenteraden. En nu ook voor de Molenwaardse raad. Het proces van herindeling heb ik zelf ook als heel intensief ervaren.  En nu moeten we al weer verder met het zoeken naar bezuinigingen.  In AV verband (Alblasserwaard en Vijfherenlanden) zijn er al diverse avonden belegd met wisselend succes. Ik kon helaas niet overal bij zijn. Vorige week was er een avond waar ik wel bij kon zijn. Het ging over waterbeheer in de keten en over het RVVP, het regionale  verkeers en vervoers plan.

De belangstelling van raadsleden uit de regio was maar matig. Kennelijk spreken deze onderwerpen niet zo aan. Jammer, want de inleiders hebben er best werk van gemaakt.  Was het spectaculair? Nou, nee, zo zou ik het ook niet willen noemen. Ik verwachtte iets mee te krijgen over samenwerking op het gebied van integraal waterbeheer, dus ook polderpeilen en drinkwater.  Het bleek alleen afvalwater te zijn, met name rioleringen. Nu weet ik daar wel wat van, ik was een jaar interim kwaliteitsmanager bij een grote afvalwaterzuivering. Er is veel te bezuinigen door een verstandig rioolbeheer. Daar is kennis voor nodig, en die zit verspreid. Dus: breng die kennis bij elkaar! Hoe:  waarschijnlijk is een netwerk van deskundigen voldoende. Wil je meer bezuinigen? Dan moet je de uitvoering als gemeenten uit handen geven. En zover zijn we niet!

Jammer dat de presentatie van de ontwikkelingen van het RVVP met een stortvloed van woorden werd gedaan. Ik heb tussendoor gevraagd wat langzamer te spreken. Gelukkig ging het toen beter. De knelpunten zijn goed benoemd (A15, A27 en de Provinciale weg N214). Ook de verkenningen naar bijvoorbeeld de wensen van u, als inwoners en een scenario voor ander openbaar  vervoer (niet op vaste tijden, maar wel op veel meer plaatsen) zijn interessant. Maar sinds de startnotitie begin vorig jaar had er denk ik al meer uitgewerkt kunnen worden. Nu werd onze mening gevraagd over de denkrichting, maar er was eigenlijk nauwelijks tijd meer voor discussie. Jammer!

De opening van de brandweergarage in Bleskensgraaf afgelopen zaterdag 29 juni was erg leuk. Veel brandweermensen, ook uit de andere kernen. Burgemeester Van der Borg mocht een brandje blussen/emmer vullen, terwijl hoge brandweerofficieren de waterslang op druk hielden door letterlijk met de hand te pompen met een antieke bluspomp. Ludiek!

Ik heb wel iets met de brandweer. Mocht kortgeleden voor de veiligheidsregio Flevoland de grote oefeningen van de afgelopen vijf jaar analyseren voor kwaliteitsverbetering. En bij AKZO en Fuji hoorde de bedrijfsbrandweer tot mijn verantwoordelijkheden. Enthousiaste mensen waar je zuinig op moet zijn! Veel mensen denken dat brandjes blussen het belangrijkste werk van de brandweer is.  Toch is het redden van mensenlevens (ja, uit brandende gebouwen, maar ook uit verongelukte auto’s, uit het water, en bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen) het allerbelangrijkste! Geweldig om te zien dat een mooie garage, met beperkte middelen en veel vrijwilligerswerk geschikt gemaakt, er knapjes bijstaat. Ook de brandweer staat onder druk van bezuinigen. Goed om te merken dat de grote betrokkenheid er nog steeds bij veel brandweermensen uit blijft stralen!

Uiteraard, als u vragen of opmerkingen heeft, reacties zijn altijd welkom. Jack.vanderhout@gemeentemolenwaard.nl